InterActive atlases of health inequalities


Prosjektbeskrivelse

Det regionale WHO-kontoret for Europa har utviklet interaktive atlas for sosiale ulikheter i helse, som er tilgjengelige fra http://data.euro.who.int/equit.... De interaktive atlasene bruker data fra EUROSTAT. Atlasene har ikke blitt oppdatert siden 2013, selv om EUROSTAT-data oppdateres jevnlig.

I 2012 og 2013 utviklet Nasjonalt senter for telemedisin flere nye interaktive atlas på oppdrag fra WHO. I dette oppfølgingsprosjektet skal disse atlasene oppdateres slik at de inneholder flere indikatorer og de ferskeste dataene som er tilgjengelig fra EUROSTAT-databasen.

Mål

Oppdatere interaktive atlas slik at de inneholder de ferskeste dataene som er tilgjengelig fra EUROSTAT-databasen.