19 kommuner har tatt Helseplattformen i bruk. Hvordan fungerer legemiddelhåndtering nå?

Helseplattformen gir kommunene en økt grad av standardisering og beslutningsstøtte. De har også fått en felles legemiddelliste, på godt og vondt.

Hvordan har legemiddelhåndtering endret seg? Det får du svar på 17. november. Velkommen på webinar!

Webinar: Det store endringsprosjektet
Astrid Hageler og Janne Sund holder en presentasjon om hvordan Helseplattformen er en gylden anledning til å forbedre prosesser for legemiddelhåndtering i kommunene.

Påmelding

Tidspunkt: 17. november klokken 08.15-09.00

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Det har vært en langvarig prosess, men nå er Helseplattformen aktiv i 19 kommuner i Midt-Norge. Hjemmetjenesten i Ålesund rapporterer at de får bedre tid hos pasientene når dokumentasjon kan skje mens de ansatte fortsatt er hjemme hos pasienten.

På webinaret legger vi fokus på endringer i legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Hva betyr den nye journalløsningen for…?

  • Felles legemiddelliste
  • Samstemming
  • Praktisk legemiddelhåndtering
  • Multidose
  • Beslutningsstøtte

Gevinster med en felles journal i helsetjenesten i regionen vil belyses gjennom praktiske eksempler.

Presentasjon ved Astrid Gilje Hageler, kommunefarmasøyt i Trondheim kommune, og Janne Kutschera Sund, fagleder legemidler i Helseplattformen.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.