logo

Line Helen Linstad

Bio

Line Helen Linstad, PhD student and senior adviser, has worked at the centre since 2002. She has worked as a manager on different levels in the centre. After stepping down from management roles she started a PhD in e-health at the Department of Community Medicine at UiT The Arctic University of Norway.

She is doing av PhD on different governance models in e-health. Focusing explicitly on the Norwegian National E-health Governance Model, which is embedded in the national e-health policy of Norway. See the White Paper: “One Citizen One Journal”. Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal»

She still works in a 25% position as a senior advisor in different e-health projects at the centre.

She obtained a master in Political Science from the University of Oslo in 1994. She has also finished two master's programmes in Master of Management at the Norwegian Business School (BI), project management courses at BI Tromsø and internal management courses at the University Hospital of North Noway (UNN). She has experience in management and project management. She has been a member of the HIMSS Europe Governing Council (2015-2017). She has served on the EHTEL Board of Directors for two terms from 2011 - 2015. She has also been an advisor to the Barcelona Mobile World mHealth Centre.

She previously worked as a health planner for the Regional Health and Social Care Board in the Northern Norway Regional Health Authority and as an Advisor in the Norwegian Federation of Organizations of Disabled People (FFO).

Line Helen's projects
Project title Year Theme Project management
Concept for a national e-health monitor 2016 - 2016 Tjenester for helsepersonell
Gunn Hilde Rotvold
International Use Cases for Modern Health Analytics 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
International Reference Cases for the Use of Health Data 2016 - 2016 Health data
Per Atle Bakkevoll
MyData 2016 - 2017 Health data
Per Atle Bakkevoll
European Telemedicine Conference 2016 2016 - 2016 Services for health professionals
Eli Kristiansen
E-health monitor 2017 2017 - 2017 Health data
Gunn Hilde Rotvold
Knowledge Summaries on Governance, Coordination and Management in E-Health 2018 - 2018 Citizen services
Line Helen Linstad
Health Analytics knowledge raising 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
The Nordic E-health Model 2020 - 2023 Citizen services
Truls Tunby Kristiansen
Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet 2020 - 2024 Innbyggertjenester
Pasientforløp
Tjenester for helsepersonell
Eirin Rødseth
Governance of e-health: models and strategies to obtain health policy goals Implementation capacity in a multi-stakeholder environment 2019 - 2023 Health data
Line Helen Linstad
Better use of artificial intelligence in the Norwegian specialist health services 2021 - 2025 Health data
Services for health professionals
Gro-Hilde Severinsen
Innsikt - inkluderende brukermedvirkning i helse og velferdstjenester 2021 - 2025 Innbyggertjenester
Line Helen Linstad
NHDS - Nordic Health Data Spaces 2023 - 2025 Helsedata
Kassaye Yitbarek Yigzaw
EDiHTA - European Digital Health Technology Assessment framework 2024 - 2027 Services for health professionals
Line Helen Linstad
AI Democratization for All 2024 - 2025 Innbyggertjenester
Anne Moen
Line Helen's publications in Cristin
Title Year Category
Flere store teknologiprosjekter innen helse og omsorg har gått på en smell 2024 Interview
Procurement of artificial intelligence for radiology practice 2023 Academic article
Behov for validering og testbed 2022 Academic lecture
Panelpresentasjon/-debatt: Implementation of Artificial Intelligence for imaging diagnostics in Norwegian hospitals - Challenges and Analytical perspectives in assessment research 2022 Academic lecture
Scaling AI Projects for Radiology– Causes and Consequences 2022 Academic article
Helsefellesskap - høring og rasjonalitetskonflikt​ 2021 Academic lecture
Kunstig intelligens i helsetjenesten – en stille revolusjon? 2021 Feature article
Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse 2021 Report
Erratum: Correction: Elaborating Models of eHealth Governance: Qualitative Systematic Review (Journal of medical Internet research (2020) 22 10 (e17214)) 2020 Errata
Hvordan balanserer NEHS statlig styring og kommunalt selvstyre? Protokoll for artikkel 2 2020 Academic lecture
Samstyring I e-helse: modeller og strategier for å realisere helsepolitiske mål. Presentasjon av PhD-prosjekt 2020 Academic lecture
The Nordic E-health Model 2020 Academic lecture
Samskaping i digitalisering av norsk helse- og omsorgssektor: kollektive handlingsproblemer og motivasjon i en offentlig høring 2020 Academic lecture
Elaborating Models of eHealth Governance: Qualitative Systematic Review 2020 Academic literature review
Digitale helsedata kan gi større ulikheter 2019 Editorial
Styring og e-helse 2019 Lecture
Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health 2018 Abstract
Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts 2018 Poster
Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary 2018 Poster
Health Analytics 2018 Report
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 Report
Styring av nasjonale e-helseprosjekt - betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak 2017 Poster
Blockchain and Digital Health 2017 Report
Konsept for nasjonal e-helsemonitor 2016 Report
Internasjonale referansecase for bruk av helsedata 2016 Report
Line Helen's project reports
Report no. Title Author(s)
2021 01 Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse Line Helen Linstad
2017 09 Blockchain and Digital Health Taridzo Chomutare, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad, Håvard Blixgård
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2016 10 Konsept for nasjonal e-helsemonitor Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad, Rune Pedersen, Paolo Zanaboni, Hege Andreassen, Inger Marie Holm
2016 05 Internasjonale referansecase for bruk av helsedata Per Atle Bakkevoll, Johan Gustav Bellika, Fred Godtliebsen, Line Helen Linstad
NST-rapport 2010 10 Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Line Helen Linstad, Elin Breivik, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen, Ellen Christiansen, Eva Skipenes, Gerd Ersdal
NST-rapport 2010 08 Prosjektrapport HIT Nord-Norge 2008-2009 Line Helen Linstad, Tove Normann, Wenche Poppe, Heidi Jacobsen
Line Helen's fact sheets
Fact sheet no Title Contact
2018 09 Artificial intelligence and machine learning in healthcare Alexandra Makhlysheva Per Atle Bakkevoll Anne Torill Nordsletta Line Helen Linstad
Line Helen's posters
Poster no. Title Author(s) Size
2018 08 Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary Line Helen Linstad 70x100 cm
2017 18 Value-based Governance of E-health In National and Regional Contexts Line Helen Linstad 70x100 cm
2017 08 Styring av nasjonale e-helseprosjekt – betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak Line Helen Linstad A0