logo

Triage i fastlegeordningen

Report Abstract

Nasjonalt senter for e-helseforskning er bedt om å bidra med en hurtig forskningsoppsummering om triage i fastlegeordningen. Dette i forbindelse med et oppdrag Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet angående utprøvning av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege. Erfaringene vi finner i litteraturen viser at digital triagering er et felt i rask utvikling, men at det fortsatt ikke finnes nok kunnskap til å konkludere med hensyn til effekter. Triageringsverktøyets påvirkning på viktige endepunkter som kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og fordeling av helseressurser trenger fortsatt mer forskning.