Innsyn i journal

Description

Prosjektet skal samle kunnskap om effekter av den digitale helsetjenesten «innsyn i journal» presentert gjennom helsenorge.no

Vi ønsker å videreføre arbeidet som allerede er gjort i forbindelse med forskning på pasienter og helsepersonell sine erfaringer og forventninger til innsyn i journal. Vi har tidligere gjort flere spørreundersøkelser i ulike regioner blant både pasienter og helsepersonell.

Vi ønsker nå å undersøke videre pasienters erfaringer og nytte ved digitalt innsyn. I denne omgangen vil det være interessant å se på kategorier av pasienter, ikke hele pasientmassen. Hvilke pasientgrupper bruker digitalt innsyn og hvilke pasientgrupper får mest nytte av digitalt innsyn, både på egenhånd og i samspill med helsepersonell?

Analysene av tidligere undersøkelser av helsepersonells erfaringer har definert noen områder som vi mener trenger videre forskning. Blant annet ønsker vi å undersøke de utfordringene vi har identifisert i psykiatrien hvor deler av helsepersonellet uttrykker at journalen har mistet deler av sitt virke som arbeidsverktøy. Vi ønsker å se videre og mer systematisk på om utfordringene rundt journalen som arbeidsverktøy har ført til skyggejournalføring, underrapportering eller andre uformelle måter å unnlate å tilgjengeliggjøre informasjon for pasienten på.

Method

Prosjektet skal undersøke erfaringer blant pasienter og helsepersonell gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

Project manager

Eli Kristiansen Eli Kristiansen

Project participants

Financing

Ministry of Health and Care Services

Theme

Citizen services

Project period

2019 - 2021

Last updated

19 February 2020