logo

Innsyn i journal

Description

Prosjektet skal samle kunnskap om effekter av den digitale helsetjenesten «innsyn i journal» presentert gjennom helsenorge.no

Vi ønsker å videreføre arbeidet som allerede er gjort i forbindelse med forskning på pasienter og helsepersonell sine erfaringer og forventninger til innsyn i journal. Vi har tidligere gjort flere spørreundersøkelser i ulike regioner blant både pasienter og helsepersonell.

Vi ønsker nå å undersøke videre pasienters erfaringer og nytte ved digitalt innsyn. I denne omgangen vil det være interessant å se på kategorier av pasienter, ikke hele pasientmassen. Hvilke pasientgrupper bruker digitalt innsyn og hvilke pasientgrupper får mest nytte av digitalt innsyn, både på egenhånd og i samspill med helsepersonell?

Analysene av tidligere undersøkelser av helsepersonells erfaringer har definert noen områder som vi mener trenger videre forskning. Blant annet ønsker vi å undersøke de utfordringene vi har identifisert i psykiatrien hvor deler av helsepersonellet uttrykker at journalen har mistet deler av sitt virke som arbeidsverktøy. Vi ønsker å se videre og mer systematisk på om utfordringene rundt journalen som arbeidsverktøy har ført til skyggejournalføring, underrapportering eller andre uformelle måter å unnlate å tilgjengeliggjøre informasjon for pasienten på.

Method

Prosjektet skal undersøke erfaringer blant pasienter og helsepersonell gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.