logo

Effekter av digitale innbyggertjenester

Report Abstract

Formålet med dette prosjektet er å identifisere og videreutvikle metoder for å måle effekter av e-helseløsninger for innbyggere og teste disse på to tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital kontakt med fastlege og digitalt innsyn i egen journal.