Effekter av digitale innbyggertjenester


Report Abstract

Formålet med dette prosjektet er å identifisere og videreutvikle metoder for å måle effekter av e-helseløsninger for innbyggere og teste disse på to tjenesteområder. De to foreslåtte tjenesteområdene er digital kontakt med fastlege og digitalt innsyn i egen journal.

Report number

NSE-report 2017-02

Authors

Paolo Zanaboni , Thomas Roger Schopf , Trine Strand Bergmo , Monika Johansen , Nils Kolstrup, Elin Johnsen