logo

Kinderegget: tre forbedringer på en gang!

Det er mange viktige forbedringstiltak i sving for å skape en mer personsentrert helsetjeneste. Hvordan kan vi sammen koordinere disse initiativene uten å gå i veien for hverandre?

Hvordan jobber Universitetssykehuset Nord-Norge med implementering av samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk i pasientforløp?

Webinar: Kinderegget: tre forbedringer på en gang!
Elisabeth Sundkvist og Mirjam Lauritzen ønsker å få til enda bedre pasientforløp.
Hvis vi skal ha en pasientorientert helsetjeneste, vil samvalg føre til at pasienter får en økt mulighet til å påvirke og medvirke.

Målet om en personsentrert helsetjeneste krever at vi gjør flere forbedringer samtidig. Dette er en utfordring i den kliniske hverdagen som er preget av knapphet på tid og personell.

Vi ønsker å vise hvordan vi har koordinert innsatsen på flere områder og jobbet med forløp for å identifisere og legge til rette for samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk. Vi kaller det Kinderegget: tre ting på en gang!

Presentasjon ved Mirjam Lauritzen, prosjektutvikler og spesialsykepleier, og Elisabeth Sundkvist, rådgiver, ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".