Kinderegget: tre forbedringer på en gang!


Det er mange viktige forbedringstiltak i sving for å skape en mer personsentrert helsetjeneste. Hvordan kan vi sammen koordinere disse initiativene uten å gå i veien for hverandre?

Bli med på webinar 22. september og hør hvordan UNN har jobbet med implementering av samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk i pasientforløp.

Webinar: Kinderegget: tre forbedringer på en gang!
Elisabeth Sundkvist og Mirjam Lauritzen ønsker å få til enda bedre pasientforløp.

Påmelding

Tidspunkt: 22. september klokken 08.15-09.00

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Målet om en personsentrert helsetjeneste krever at vi gjør flere forbedringer samtidig. Dette er en utfordring i den kliniske hverdagen som er preget av knapphet på tid og personell.

Vi ønsker å vise hvordan vi har koordinert innsatsen på flere områder og jobbet med forløp for å identifisere og legge til rette for samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk. Vi kaller det Kinderegget: tre ting på en gang!

Presentasjon ved Mirjam Lauritzen, prosjektutvikler og spesialsykepleier, og Elisabeth Sundkvist, rådgiver, ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.