Hvordan lære opp helsepersonell i gode pasientforløp?


Pasientens reise gjennom helsesystemet skal være så smidig som mulig. Men hvordan kommer vi dit, og hvordan lærer vi opp helsepersonell i gode pasientforløp? Svaret finner du her.

Webinar: Opplæring i gode pasientforløp
Christel Sundfær Johansen leder arbeidet med å bygge Kompetansetrappa trinn for trinn.

Hele webinaropptaket finner du nederst i saken.

På initiativ fra ledere i rehabilitering i Helse Nord, ble det gjort en kartlegging i 2017 av kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord region. Den resulterte i Kompetansetrappa.

- Kompetansetrappa retter seg mot alle faggrupper i helsevesenet. Noen temaer er spesielt relevant for rehabiliteringsfeltet, mens andre er relevante for flere fagområder. Noe av innholdet kan til og med egne seg for opplæring av pasienter og pårørende, sier rådgiver Christel Sundfær Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Som navnet henviser til, er modellen bygd som en trapp, der hvert trinn bygger på det forrige. Man starter med nettkurs og går videre til webinar, praktisk undervisning og erfaringssamlinger.

- Opplæringen gjennom Kompetansetrappa er en viktig investering i jobben, både for å rekruttere og beholde folk. I det lange løp vil det gagne pasienten, mener Johansen.

Trappa er dynamisk og i stadig utvikling. Langvarig smerte er et etterspurt tema som nylig er lagt til. I disse dager foregår det opplæring i en ny serie om hjerneslag.

Johansen og hennes kolleger ønsker å trekke inn flere som jobber utenfor spesialisthelsetjenestene. Kommuner og private rehabiliteringsinstitusjoner kan bidra med innhold til nettkurs eller holde webinar. Deltar de på praktisk undervisning eller fagsamlinger, vil man kunne samhandle og dele erfaringer fra sine hverdager.

På slutten av webinaret ga Johansen en smakebit fra nettkurset om kognitive vansker.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".