logo

En lærende helsesektor bygger på et fundament av data

Kommer det nye systemet til å fungere som tenkt? Hvor burde Norge investere ressurser i helse?

Data som helseopplysninger og tilbakemeldinger fra pasienter kan svare på disse spørsmålene, men noen kriterier må oppfylles først.

Webinar: En lærende helsesektor
Johan Gustav Bellika og Hallvard Lærum beskriver veien fra helseopplysninger til enda bedre helsetjenester og samhandling.

Hvordan kan teknologi beskytte persondata, samtidig som den tillater gjenbruk av helseopplysninger og støtter et lærende helsevesen?

Mye må på plass for at vi får dataene vi trenger for å evaluere og forske på helsetjenestene våre. Utfordringene gjelder både det tekniske og personvern. Men kanskje det trenger ikke å være så vanskelig likevel?

Professor Johan Gustav Bellika ved Nasjonalt senter for e-helseforskning drøfter noen tanker om hvordan helsedata kan sikres, samtidig som myndighetene og forskere får informasjonen de trenger for å kunne få til enda bedre helsetjenester og mer helhetlige forløp.

Etterpå snakker seniorrådgiver Hallvard Lærum ved Direktoratet for e-helse om udekkede behov innenfor samhandling.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".