logo

Helhetlig kartlegging for et mer helhetlig tjenestetilbud

Foreldre til et alvorlig sykt barn, bruker i snitt 19 timer i uken på å koordinere tjenestene som barnet har behov for. Tjenestene oppleves ukoordinert og lite helhetlige. Dette er et komplekst problem, og det er behov for å tenke nytt rundt hvordan man kartlegger og tilbyr tjenester på en mer helhetlig måte.

Webinar: Kartlegging for helhetlige behov
Helsedirektoratet og Flekkefjord kommune deler erfaringer fra arbeidet med Livshendelsen Alvorlig sykt barn.
Eksperimentering er et godt egnet metode når du trenger å lære om ringvirkninger og konsekvenser av en endring. Det kan ellers være umulig å forutse hva konsekvensene er før du setter det ut i livet.

Alvorlig sykt barn er en av syv livshendelser i digitaliseringsstrategien. Hovedmålet er at barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud. I 2020 gjennomførte Helsedirektoratet sammen med Flekkefjord kommune, Direktorat for eHelse, NAV, KS, Statped og Utdanningsdirektoratet et Stimulab prosjekt der det ble jobbet eksperimenterende for å komme frem til tiltak som skal bidra til mer helhetlige tjenester for brukerne.

Kartleggingsverktøyet ble utviklet og brukt i et eksperiment i Flekkefjord Kommune hvor barna, familiene og tjenesten sammen utforsket mulige måter å få til medvirkning, samarbeid og et bedre tjenestetilbud. Et viktig resultat av dette arbeidet var en systematisk måte å gå frem på for å sette de det gjelder i sentrum, etablerer en felles forståelse av deres situasjon og behov – for så å kunne sette inn ressurser og kompetanse på den mest hensiktsmessige måten. Dette krevde tett samhandling mellom instanser innen ulike sektorer, som skole, helsetjenester og velferdsytelser, og rammebetingelsene for sektorenes tjenester til disse brukerne gis fra flere ulike etater og direktorater. Metodikken bak kartleggingsverktøyet som demonstreres på webinaret har stor overføringsverdi til andre pasientgrupper.

Presentasjon ved

  • Sophie Bouffard, barnekoordinator, Flekkefjord kommune
  • Bente Steinnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".