logo

Erfaringskompetanse satt i system

Hvordan vil et tydeligere brukerstemme bidra til å skape pasientens helsetjenester?

Sørlandet sykehus presenterte hvordan brukerne bidrar i tjenesteutvikling.

Webinar: Et brukerledet prosjekt
Kim Fangen og Martin Rafoss jobber for større grad av brukermedvirkning i helsevesenet.
Vi erfaringskonsultenter må jobbe nasjonalt for å styrke hverandre. Her er det felles utfordringer. Jeg kjenner meg igjen i utfordringene de andre har hatt.

Som en del av moderniseringsprosjektet ved Sørlandet Sykehus, setter de erfaringskompetanse i system. Det innebærer å involvere brukere og skape forløp, med eller uten digitale verktøy, basert på brukernes tilbakemeldinger.

I 2019 startet Sørlandet sykehus et kvalitet og moderniseringsprosjekt med ønske om å samordne frivillig arbeid og brukermedvirkning ved foretaket. På dette webinaret ser vi nærmere på delprosjektet "Bruk Brukeren".

Målet er å utvikle en mer persontilpasset behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har hatt fokus på brukernes behov og oppdragsgivers ønske om å få frem en tydelig brukerstemme. Bruk Brukeren er av den mening at erfaringskompetanse sammen med fagkompetanse vil gi brukerne et styrket tilbud.

Presentasjon ved erfaringskonsulent Kim Fangen og rådgiver Martin Rafoss ved Sørlandet sykehus.

Opptak

Du kan laste ned podkasten til mobilen din på Apple Podcasts, Spotify eller Podbean. Søk etter "Norwegian Centre for E-health Research".