Erfaringskompetanse satt i system

Hvordan vil et tydeligere brukerstemme bidra til å skape pasientens helsetjenester?

Bli med på webinar 3. november der Sørlandet sykehus presenterer hvordan brukerne bidrar i tjenesteutvikling.

Webinar: Et brukerledet prosjekt
Kim Fangen og Martin Rafoss jobber for større grad av brukermedvirkning i helsevesenet.

Påmelding

Tidspunkt: 3. november klokken 08.15-09.00

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Som en del av moderniseringsprosjektet ved Sørlandet Sykehus, setter de erfaringskompetanse i system. Det innebærer å involvere brukere og skape forløp, med eller uten digitale verktøy, basert på brukernes tilbakemeldinger.

I 2019 startet Sørlandet sykehus et kvalitet og moderniseringsprosjekt med ønske om å samordne frivillig arbeid og brukermedvirkning ved foretaket. På dette webinaret ser vi nærmere på delprosjektet "Bruk Brukeren".

Målet er å utvikle en mer persontilpasset behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har hatt fokus på brukernes behov og oppdragsgivers ønske om å få frem en tydelig brukerstemme. Bruk Brukeren er av den mening at erfaringskompetanse sammen med fagkompetanse vil gi brukerne et styrket tilbud.

Presentasjon ved erfaringskonsulent Kim Fangen og rådgiver Martin Rafoss ved Sørlandet sykehus.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.