logo

Lag bedre helsetjenester med Step Up

Fremtidens helsesektor trenger nye løsninger som faktisk fungerer. Step Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes.

Arbeidsgruppe jobber rundt et bord.
Aktiviteter kan hjelpe deg å sikre verdien av helseinnovasjon.

En aldrende befolkning og et økende behov for helsehjelp krever at vi tenker smartere om fremtidige helsetjenester. Derfor har C3 Senter for fremtidig helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), utviklet Step Up. Det er en metode som hjelper helseledere til å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt.

Fire steg mot innovasjon

Med dagens metoder må en løsning være tatt i bruk før man kan måle hvor god effekt den har. Det har ført til at tvilsomme – og ikke minst kostbare – innovasjoner har blitt implementert, mens gode innovasjoner aldri når frem til pasientene.

C3 Senter for fremtidig helse har forsket på hvordan tidlig metodevurdering kan brukes til å vurdere nytte underveis. En slik vurdering gjør det mulig for innovatører å justere kursen og avvise ineffektive løsninger på et tidlig tidspunkt. Det sparer både tid og ressurser, og hjelper å velge løsningen som har størst gevinst.

Forskningen har resultert i Step Up, en åpent tilgjengelig metode for alle som er opptatt av innovasjon og tjenesteutvikling i helsesektoren. Metoden består av fire deler, som steg for steg tar et innovasjonsprosjekt fra idé til en faktisk endring. Hver del inneholder aktiviteter som en prosjektgruppe gjør i fellesskap.

Saken fortsetter etter bildet.

Trappetrinn-modell der trappene består av en stødig leder, et solid fundament, en verdifull løsning, og et felles veikart.
Step Up er en trinnvis metode som gjør det mulig å evaluere en innovasjon mens den er under utvikling.

De fire delene av Step Up er:

 1. Et solid fundament
  For å løse det riktige problemet, undersøker teamet alle sider ved problemet slik at beslutninger er basert på kunnskap.

 2. En verdifull løsning
  For å velge riktig blant mange muligheter, sammenligner teamet løsningene og velger den som har størst potensiell nytteverdi og samtidig er mulig å realisere.

 3. Et felles veikart
  For å stå samlet fra start til mål, blir teamet enige om hvilke milepæler de skal nå fram mot implementering.

 4. En stødig leder
  For å legge til rette for å ta nye steg, reflekterer lederen over sin rolle i prosessen.
  Les mer: Ta steget som helseleder med Step Up

Når teamet gjennomfører aktivitetene i de fire delene, får de hjelp til en stegvis progresjon i arbeidet med å gjøre en endring eller utvikle en helt ny tjeneste. Den trinnvise tilnærmingen i Step Up avdekker om en løsning vil fungere eller ikke, i god tid før implementering.

Saken fortsetter etter bildet.

Person fyller ut aktivitetsark.
Step Up består av flere aktiviteter som teamet gjør sammen.

Slik kommer du i gang med Step Up

Step Up er en åpent tilgjengelig metode som alle kan bruke, uten forkunnskaper. For å bli kjent med metoden, kan du lese metodehåndboken før du gjør aktivitetene. Passer det bedre for deg og teamet ditt å jobbe digitalt, kan dere bruke de digitale arbeidsbøkene.

Aktivitetene kan gjøres i den foreslåtte rekkefølgen, men dere kan også gå opp og ned trappen etter behov. Jo mer du forstår av problemet og mulige løsninger, jo enklere vil det være å velge en aktivitet fra Step Up.

Du kan bruke Step Up med disse ressursene:

Metodehåndbok

Metodehåndboken beskriver hva Step Up er og hvordan du tar det i bruk, både på egen hånd og sammen med teamet ditt.

Last ned metodehåndboken (PDF)

Aktivitetsark

Aktivitetsarkene er A3-ark som du skriver ut og bruker i engasjerende verksteder eller arbeidsmøter der dere jobber sammen rundt et bord.

Last ned aktivitetsarkene (PDF)

Digital arbeidsbok

Om du heller ønsker å jobbe digitalt, kan du bruke den digitale arbeidsboken. Her finner du både teorien fra metodehåndboken og aktivitetsarkene som kan fylles ut digitalt.

Arbeidsboken er fin å ha om du skal presentere Step Up til andre eller bruke de ferdig utfylte aktivitetene til dokumentasjon i søknader, underlag i møter osv.

Last den ned digitale arbeidsboken (PPT)

Bli bedre kjent med Step Up