logo

Siste nytt

Teamene som skal hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser, sliter med digitale problemer

Team hjelper folk der de er, slik at flere slipper å bli innlagt på psykiatriske sykehus. Men de tekniske systemene er langt fra optimale.

20.02.2024

Hvordan ta imot store mengder trygghetsalarmer?

Ring 113 eller bruk alarmen?

Vi er enda ikke enige om den beste måten å organisere responssentre på, heller ikke hva slags oppgaver de burde ta. Vi henter inspirasjon fra forskning!

20.02.2024

Utfordringer og muligheter ved å forbedre medikamenthåndteringen

I en ny forskningsartikkel fra to av våre forskere avdekkes kritiske utfordringer norske leger og sykepleiere møter i det digitale helselandskapet og hva som er medisinen for fremtiden.

19.02.2024

Kunstig intelligens til Sápmis beste

Hva er samisk kunstig intelligens for helse? Det undersøkte vi på webinaret 23. februar!

12.02.2024

Kunstig intelligens i Nord!

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal forske på innføringen av kunstig intelligens i Helse Nord.

07.02.2024

Helseplattformen – one year later

Helseplattformen has endless possibilities but not everything is perfect yet.

We took at look at how medication management has changed during the last year at St. Olav's hospital.

06.02.2024

Hva er rett og galt i digital hjemmeoppfølging?

For å kunne bidra til et godt samfunn må vi ta oss tiden til å reflektere over hvilke verdier vi prioriterer. For eksempel må sikkerheten til en helseteknologi veies opp mot trygghet og frihet.

Hvordan sikrer vi etisk forsvarlig digital hjemmeoppfølging?

31.01.2024

Stengt på grunn av uvær

Nordkinnhalvøya i Finnmark er avhengig av en vei over fjellene. Dessverre er denne veien kanskje den som oftest er stengt i hele Norge på grunn av uvær.

24.01.2024

Spilleregler for kunstig intelligens i helse

Kunstig intelligens er her! Og vi må være klare, dette er ikke noe spill.

22.01.2024

Nordisk e-helseundersøkelse

En nylig gjennomført studie av Nordisk nettverk for e-helseforskning (NeRN) kaster lys over nordiske innbyggeres erfaringer, bruk og holdninger til digitale helsesystemer gjennom en omfattende spørreundersøkelse.

16.01.2024
    4 5 6 7 

Nyhetsfeed og sosiale medier