Siste nytt

25.01.2017

Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm

Til tross for at pasientjournalen er samlet i en datamappe, opplever mange pasienter at legen er temmelig dårlig informert når de møtes. Nå kommer en bedre journal. 

06.01.2017

Disputas: Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw

10. januar skal Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d. i realfag. 

09.12.2016

Vinnere av ETC Innovation Competition

BuddyCare surgery care samhandlingsplattform og smartwatch companion appen til Diabetesdagboka toppet podiumet i finalen til ETC Innovation Competition.

09.12.2016

Folk bruker Facebook til å lære om sykdommen sin

- Framover vil vi gå mindre til lege og heller bruke sosiale medier for å få vite hva som feiler oss, mener forsker. Hun mener helsemyndighetene ikke følger med i timen.

29.11.2016

Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege

- Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker.

07.11.2016

Ny tjeneste for å velge behandling

Helsedirektoratet: Nå er den første nasjonale digitale tjenesten for samvalg mellom pasient og lege klar til bruk på helsenorge.no. Slik blir det enklere for pasienter med prostatakreft å finne best behandling ut fra egen livssituasjon. 

12.09.2016

Offisiell åpning av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016, og i dag 13. september markerer vi den offisielle åpningen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

12.09.2016

Ny visuell profil og nye nettsider

Sammen med Tank Design i Tromsø har Nasjonalt senter for e-helseforskning utviklet en ny og frisk grafisk profil som lar oss kommunisere både effektivt og helhetlig. I sentrum står naturligvis logoen – en leken og formsterk E – som symboliserer formålet til senteret: samle, produsere og formidle kunnskap om e-helse.

22.08.2016

Slik blir unge med funksjonsnedsettelser mer selvstendige

Nettbrett og smarttelefoner hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelser til å bli mer selvstendige. 

E-helseforskerne Undine Knarvik og Marianne Trondsen har kartlagt erfaringer fra hele Norden om hvordan unge med funksjonsnedsettelser bruker velferdsteknologi på fritiden. Dette kan være snakk om apper som varsler om gjøremål og andre sosiale kommunikasjonsverktøy.   

10.08.2016

Vi er vertskap for høstens store telemedisinske konferanse ETC

Nasjonalt senter for e-helseforskning er i år vertskap for European Telemedicine Conference som holdes i samarbeid med EHIN Future Health i Oslo Spektrum 15.-16. november.


    4 5