Siste nytt

31.03.2017

WHO - Be He@lthy, Be Mobile

Nasjonalt senter for e-helseforskning står i spissen for en WHO-workshop på m-helse med deltakere fra alle verdenshjørner.  

14.03.2017

Kan læring fra andre gi bedre regulering av diabetes?

- Ja, det tror i alle fall vi, sier seniorforsker Taridzo Chomutare ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Han søker deltakere til en studie som skal finne ut om gruppebasert opplæring og sosial kontakt på mobil kan gi helsegevinst for personer med diabetes.

03.03.2017

Surmounting challenges in child and adolescent psychiatry

Imagine having to travel for four hours by car and/or by boat, sometimes even longer, before your child gets to have her much needed acute session with her psychologist.

25.01.2017

Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på strøm

Til tross for at pasientjournalen er samlet i en datamappe, opplever mange pasienter at legen er temmelig dårlig informert når de møtes. Nå kommer en bedre journal. 

06.01.2017

Disputas: Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw

10. januar skal Master of Science Kassaye Yitbarek Yigzaw offentlig forsvare sin avhandling for graden ph.d. i realfag. 

09.12.2016

Vinnere av ETC Innovation Competition

BuddyCare surgery care samhandlingsplattform og smartwatch companion appen til Diabetesdagboka toppet podiumet i finalen til ETC Innovation Competition.

09.12.2016

Folk bruker Facebook til å lære om sykdommen sin

- Framover vil vi gå mindre til lege og heller bruke sosiale medier for å få vite hva som feiler oss, mener forsker. Hun mener helsemyndighetene ikke følger med i timen.

29.11.2016

Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege

- Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker.

07.11.2016

Ny tjeneste for å velge behandling

Helsedirektoratet: Nå er den første nasjonale digitale tjenesten for samvalg mellom pasient og lege klar til bruk på helsenorge.no. Slik blir det enklere for pasienter med prostatakreft å finne best behandling ut fra egen livssituasjon. 

12.09.2016

Offisiell åpning av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016, og i dag 13. september markerer vi den offisielle åpningen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie.


    4 5 6