logo

Siste nytt

Narkotikaregnskap på mobilen

Regnskap for A- og B-preparater på papir har mange muligheter for feil. Alt fra uleselig håndskrift, ufullstendig utfylling, regnefeil, og dokumentfalsk forekommer. Slike feil unngås ved å bruke appen NarKontroll på sykehusets rolletelefoner!

Se på opptaket om NarKontroll - en app for narkotikaregnskap utviklet av Sykehuset Østfold.

08.04.2024

Jobber vi smartere med digital hjemmeoppfølging?

Vestre Viken Helseforetak har over tid jobbet frem en enkel gevinstmodell med fire standard indikatorer for måling av effekter av digital hjemmeoppfølging. Hvorfor har de gjort det slik, hvordan ser modellen ut og hvordan kan du overføre tankegangen bak til å måle gevinster i egen kommune eller på eget sykehus?

03.04.2024

Slik kan du finne motivasjon til å trene

Forskere har undersøkt hvordan digitale verktøy kan bidra til gode og varige treningsvaner og livsstilsendring.

23.03.2024

E-helsens fremtid: Et nordisk perspektiv fra Oslo

Oslo har denne uken vært skueplass for «eHelse 2024», en konferanse som i år bl.a. har rettet søkelyset mot Norden i en samlet innsats for å forme fremtiden for e-helse. Det har vært dager fylt med innsikt og visjoner, der forskere fra Nasjonalt senter for e-helseforskning har deltatt som en del av et bredere engasjement fra det nordiske e-helse forskernettverket (NeRN).

22.03.2024

Etisk forsvarlig kunstig intelligens

Hvordan vet vi hva kunstig intelligens egner seg til, og hvem får mest nytte av den? Vi undersøker vi etiske prinsipper for god kunstig intelligens.

21.03.2024

Kan sosiale medier brukes for å få flere til å ta vaksiner?

Mange av oss har gjort det – gått inn på sosiale medier for å søke etter grupper og forum som kan gi oss informasjon om ulike temaer vi bryr oss om. Et kjapt søk på Facebook på ordet «vaksine» gir oss flere ulike grupper med mennesker som diskuterer ulike vaksiner.

19.03.2024

Nasjonal helse- og samhandlingsplan – nye rammer for digital hjemmeoppfølging

Hva har Nasjonal helse- og samhandlingsplan å si for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten og digital hjemmeoppfølging?

13.03.2024

Deling av helsedata over landegrensene - er vi klare for det?

Hvor moden er Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland for innføring av EUs politikk for deling av helsedata, den kommende forordningen på European Health Data Space (EHDS)?

05.03.2024

Kunstig intelligens for likeverdige helsetjenester

Hvordan er det å være lege og pasient i rurale strøk?

Vi ser på ultralydundersøkelser som eksempel på hvordan kunstig intelligens kan bidra til likeverdige helsetjenester, uansett hvor du bor.

05.03.2024

A nursing home's experiences with digital tools for medication management

The nursing home in Bindal municipality has a medicine cabinet and several trolleys. Here they share some thoughts on time saving, quality and safety.

28.02.2024
    3 4 5 6 

Nyhetsfeed og sosiale medier