Siste nytt

08.09.2017

Det nyeste fra e-helseforskning på EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd oppfordrer alle som er interesserte i forskning fra e-helsefeltet til å komme på EHiN 2017.

17.08.2017

Derfor er det viktig med god IT-opplæring for eldre

IKT-opplæring er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

19.06.2017

Effektiv smittevarsling med SNOW

Hver eneste fredag går det ut informasjon til smittevernleger i Helse Nord og Helse Midt-Norge om hva slags sykdommer som er registrert ved legekontorene i området. Dataene er høstet av sykdomsovervåkningssystemet SNOW. 

Saken er klippet fra magasinet til Dips; d:mag.

14.06.2017

Får tilgang til pasientjournaler uten å eksponere sensitiv informasjon

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

10.05.2017

E-helseforskning til EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd inviterer forskere i hele Norge til å sende inn bidrag til det nye forskningssporet på EHiN 2017.

02.05.2017

Disputas - cand.psykol. Elia Gabarron Hortal

Cand.psykol. Elia Gabarron Hortal disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 5. mai 2017 offentlig forsvare avhandlingen:

Social media and sexual health – New arenas for information on sexually transmitted infections and promotion of healthy sexual behavior

02.05.2017

Disputas – cand.scient. Luis Marco-Ruiz

Cand.scient. Luis Marco-Ruiz disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 5. mai 2017 offentlig forsvare avhandlingen:

Semantic and Perceptual Models for Clinical Decision Support Systems

31.03.2017

WHO - Be He@lthy, Be Mobile

Nasjonalt senter for e-helseforskning står i spissen for en WHO-workshop på m-helse med deltakere fra alle verdenshjørner.  

14.03.2017

Kan læring fra andre gi bedre regulering av diabetes?

- Ja, det tror i alle fall vi, sier seniorforsker Taridzo Chomutare ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Han søker deltakere til en studie som skal finne ut om gruppebasert opplæring og sosial kontakt på mobil kan gi helsegevinst for personer med diabetes.

03.03.2017

Surmounting challenges in child and adolescent psychiatry

Imagine having to travel for four hours by car and/or by boat, sometimes even longer, before your child gets to have her much needed acute session with her psychologist.


    3 4 5