Siste nytt

05.10.2017

The Digital Health Revolution - seminar

We invite you to join our pre EHiN seminar on October 30th in Oslo: The Digital Health Revolution is happening now: How will it affect Norwegian healthcare?   

19.09.2017

Forskningssporet på EHiN 2017: En smakebit

- Forskningssporet på EHiN løfter fram ny kunnskap som belyser relevante og viktige problemstillinger. Det sier Stein Olav Skrøvseth, leder for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

08.09.2017

Det nyeste fra e-helseforskning på EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd oppfordrer alle som er interesserte i forskning fra e-helsefeltet til å komme på EHiN 2017.

17.08.2017

Derfor er det viktig med god IT-opplæring for eldre

IKT-opplæring er nyttig for å hjelpe de eldre å opprettholde og styrke sine sosiale nettverk, viser ny forskning.

19.06.2017

Effektiv smittevarsling med SNOW

Hver eneste fredag går det ut informasjon til smittevernleger i Helse Nord og Helse Midt-Norge om hva slags sykdommer som er registrert ved legekontorene i området. Dataene er høstet av sykdomsovervåkningssystemet SNOW. 

Saken er klippet fra magasinet til Dips; d:mag.

14.06.2017

Får tilgang til pasientjournaler uten å eksponere sensitiv informasjon

Ved hjelp av et dataprogram kan forskere nå analysere informasjon i pasientens elektroniske pasientjournal, uten at personvernet settes i fare. 

10.05.2017

E-helseforskning til EHiN 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Norges forskningsråd inviterer forskere i hele Norge til å sende inn bidrag til det nye forskningssporet på EHiN 2017.

02.05.2017

Disputas - cand.psykol. Elia Gabarron Hortal

Cand.psykol. Elia Gabarron Hortal disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 5. mai 2017 offentlig forsvare avhandlingen:

Social media and sexual health – New arenas for information on sexually transmitted infections and promotion of healthy sexual behavior

02.05.2017

Disputas – cand.scient. Luis Marco-Ruiz

Cand.scient. Luis Marco-Ruiz disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og skal den 5. mai 2017 offentlig forsvare avhandlingen:

Semantic and Perceptual Models for Clinical Decision Support Systems

31.03.2017

WHO - Be He@lthy, Be Mobile

Nasjonalt senter for e-helseforskning står i spissen for en WHO-workshop på m-helse med deltakere fra alle verdenshjørner.  


    3 4 5