logo

Siste nytt

Hvordan lede endringer og få til digital hjemmeoppfølging?

Hvordan kan en kommune gå frem med å endre arbeidspraksis og lykkes med oppfølging av personer med kroniske sykdommer i deres egne hjem?

13.05.2024

Ny giv for helseteknologi

Flere store digitaliserings- og teknologiprosjekter innen helse og omsorg har gått på en smell. Nå er det optimisme rundt mindre prosjekter og stegvis endring.

30.04.2024

På besøk i pasientens liv

- Vi er på besøk i pasientens liv. Vi må være ydmyke og fortjene tilliten at vi får lov til å samarbeide på pasientens premisser for å skape bedre helse. Det sier professor Gro Berntsen om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv.

30.04.2024

Hva forsket vi på i 2023?

Her kan du lese om noe av det spennende e-helseforskerne var med på i 2023.

30.04.2024

Helseteknologi må gi andre måter å jobbe på

Teknologi kan være med å berge helse- og omsorgsektoren, men da må den bli brukt til å organisere arbeidet på nye måter.

30.04.2024

EU: Hvordan skal vi vite hvilke e-helseløsninger som er bra?

Den teknologiske utviklingen går i en vanvittig fart. Det kommer stadig nye løsninger på markedet. Det som var bra i går, er utdatert i dag. Hvordan skal vi navigere i denne jungelen? De som skal velge og kjøpe løsningene for helsetjenesten trenger noe å støtte seg på.

26.04.2024

– Skjønner ikke hvordan de gjorde det før

Teknologi forandrer helse og omsorg. Dette vil påvirke helsepersonell, pasienter og pårørende i økende grad i tiden som kommer, men fremdeles er det hull i kunnskapen.

25.04.2024

Mobilisering av forskningspartnere i AI Democratization for All

Nasjonalt senter for e-helseforskning arrangerer et innspillsseminar for alle som er interesserte i implementering av kunstig intelligens for å søke på KI Milliard utlysningen.

25.04.2024

Bedre tilbud om sårbehandling med videokonsultasjoner?

Fra forskning til ny praksis!

Etter å ha gjennomført en studie om videokonferanse i sårbehandling, har fire helseforetak tilpasset det digitale tjenestetilbudet deres. Hva lærte de, og hvilke gevinstindikatorer bruker de?

23.04.2024

Diagnostikk i radiologi med hjelp fra kunstig intelligens

I årene fremover kommer norske sykehus til å ta i bruk flere beslutningsstøtteverktøy som er bygget på kunstig intelligens. Klinisk forskning viser veien for hvordan vi kan trene opp verktøyene til å være best mulig, samt å lære av sine feil og bli bedre over tid.

17.04.2024
    2 3 4 5 

Nyhetsfeed og sosiale medier