logo

På besøk i pasientens liv

- Vi er på besøk i pasientens liv. Vi må være ydmyke og fortjene tilliten at vi får lov til å samarbeide på pasientens premisser for å skape bedre helse. Det sier professor Gro Berntsen om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv.

Gro Rosvold Berntsen
Gro Rosvold Berntsen brenner for og forsker på personsentrerte helsetjenester.

Vi har lenge jobbet forsknings- og evidensbasert i helsevesenet. I Norge har dette resultert i en fragmentert helsetjeneste som består av to nivåer og mange fagbaserte siloer. For å heve kvaliteten ytterligere, er det tre prinsipper som gjelder:

  • Personsentrert
  • Helhetlig
  • Proaktiv

- Prinsippene lærer man gjerne gjennom utdanningen, men jeg møter mange helsepersonell som blir frustrert over at systemet jobber mot dem, sier professor Gro Rosvold Berntsen fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun mener at vi trenger tiltak på systemnivå.

Prosjektleder Per Erlend Hasvold ved Universitetssykehuset Nord-Norge er enig.

- Jeg har jobbet i helsesektoren i snart 30 år. Det er trist å se pasienthistoriene der vi har feilet. Ikke fordi at vi manglet ressurser, fagfolk eller kunnskap. Men fordi strukturene vi har laget hindrer god pasientbehandling, sier Hasvold.

Hva er viktig for deg?

I samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge har Nasjonalt senter for e-helseforskning utviklet en ny nettside som skal forbedre helsepersonell og lederes forståelse av hvorfor pasientens behov skal være fundamentet for den helhetlige tjenesten.

Nettsiden tar for seg spørsmålene: Hva betyr det egentlig å jobbe personsentrert? Og hvordan kan vi gi substans til begrepene personsentrert, helhetlig og proaktiv, slik at de representerer mer enn bare fine ord?

Svaret ligger kanskje i et nytt spørsmål: Hva er viktig for deg? Dette er både et filosofisk spørsmål og en konkret metodikk. Det filosofiske aspektet hjelper oss til å forstå hva vi legge i en personsentrert helsetjeneste. Metodikken er utviklet av KS, og det finnes en egen «Hva er viktig for deg?»-dag.

- Vi diskuterer forebygging, ulike tilnærminger til personsentrert omsorg og integrerte, helhetlige helsetjenester. Men den virkelige gevinsten ser vi først når vi lykkes med å tilby godt forberedte helsetjenester, sier Hasvold.

Pasientsentrert helsetjenesteteam

PSHT er én måte å gjøre prinsippene om til praksis. (PSHT står for pasientsentrert helsetjenesteteam.) PSHT består av tverrfaglige team som jobber sammen i behandlingen av de mest komplekse pasientene. Hasvold mener at PSHT er mest effektivt når helsepersonell fra både kommunen og sykehuset samarbeider nært og deler kontorlandskap. Ansatte i PSHT har fått spillerom til å ta i bruk disse prinsippene i sitt arbeid.

- Å ha god lederstøtte er ekstremt viktig, men det er også essensielt å skape en felles forståelse for at vi må etablere en felles prosess rundt pasienten, sier Berntsen.

Når du besøker nettsiden, vil du møte historiene til tre personer som har opplevd forbedringer i hverdagen takket være oppfølging fra PSHT. Disse historiene illustrerer pasienter som ofte faller mellom stolene i helsevesenet og som har komplekse og sammensatte behov. Fortellingene er basert på faktiske pasientopplevelser, men navnene og bildene som brukes er fiktive.

- Det er et uttrykk som sier at du at du skal ha god helse for å være syk. Dette gjelder spesielt for pasienter med sammensatte behov, siden de må forholde seg til mange ulike aktører, sier Hasvold.

Å dele suksesshistorier var en viktig motivasjon for utviklingen av nettsiden.

- Gjennom PSHT har vi vist at det er å mulig å jobbe på denne måten, og vi har vist at det gir effekter, slår Berntsen fast.

Besøk nettsiden

Du kan lære mer om å jobbe personsentrert, helhetlig og proaktiv på nettsiden Personsentrerte helsetjenester.

Hasvold forteller at målgruppen for nettsiden er tredelt: de som er nysgjerrig på personsentrerte helsetjenester, de som henviser til eller samarbeider i pasientsentrerte helsetjenesteteam, og de som skal formidle informasjon om tjenesten.

- Nettsiden tjener både som et opplæringsverktøy og en plattform for nettverksbygging. Vi må samarbeide for å skape de nødvendige endringene, mener Berntsen.