logo

Din nye digitale helsepartner - Chatboten som vil bekjempe inaktivitet

I en verden hvor fedme er en stadig større utfordring, søker forskere innovative løsninger for å motivere til fysisk aktivitet. En ny norsk studie viser hvordan en skreddersydd chatbot kan bli den ultimate støttespilleren for voksne som kjemper mot fedme, ved å tilby personlig tilpasset motivasjon og integrasjon med moderne teknologi.

En digital hjelper kan bidra til at du holder deg i god form. Bildet er KI-generert. (Illustrasjon: Hasse Berntsen/Dall-E)
En digital hjelper kan bidra til at du holder deg i god form. Bildet er KI-generert. (Illustrasjon: Hasse Berntsen/Dall-E)

Dette er historien om hvordan fremtidens helsehjelp ikke bare handler om fysisk aktivitet, men også om teknologiens kraft til å transformere liv.

I en tid der skjermene våre blir portaler til nye verdener, er det én digital hjelper som stikker seg ut som en potensiell game-changer for dem som kjemper mot fedme: En skreddersydd chatbot. Denne nyskapende løsningen kan være nøkkelen mange har ventet på for å ta kontroll over egen helse og velvære.

Motivasjon i lomma

Forestillingen om en digital coach som alltid er der for å motivere, guide, og feire dine fremskritt, er ikke lenger bare science fiction. Gjennom en omfattende intervjustudie blant pasienter ved Evjeklinikken, har det kommet frem at det voksne som sliter med fedme virkelig ønsker seg, er en chatbot som forstår behovet for personlig støtte og oppmuntring. Tenk deg en venn som hjelper deg med å sette realistiske mål, minner deg på å bevege deg, og feirer hver lille seier med deg.

- Studien viser at deltakerne setter pris på chatbots som kan tilby sosial støtte, målsetting, og oppfølging av fysisk aktivitet, sier stipendiat Dillys Larbi ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. (Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning)

Studien er en del av hennes arbeid med en doktorgrad ved Institutt for klinisk medisin ved Fakultet for helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Skreddersy din suksess

Kjernen i studiens funn er ønsket om motivasjonsfremmende egenskaper i chatboten som sosial støtte, målsetting, fysiske aktivitetsillustrasjoner, overvåking av adferd, samt tilbakemeldinger og påminnelser.

Hemmeligheten bak den ideelle chatboten ligger i dens evne til å tilpasse seg. Deltakerne i denne kvalitative studien drømmer om en digital assistent som lar dem tilpasse alt fra språk til meldingsfrekvens, slik at de får akkurat den støtten de trenger.

- Det handler om å gjøre teknologien personlig, å gi hver bruker muligheten til å forme sin egen vei til suksess, sier Larbi.

Teknologi møter tradisjon

I en verden hvor teknologi utvikler seg svært raskt, ønsker deltakerne i studien en chatbot som spiller på lag med deres eksisterende helseenheter. Studien avdekker et tydelig behov for teknologisk tilkobling, spesielt funksjoner som tillater synkronisering med smartklokker og forskjellige helse- og treningsapper, samt integrasjon med sosiale medier plattformer.

Mange ønsker et system som spiller på lag med teknologi de allerede er kjent med. (Illustrasjon: Hasse Berntsen / Dall-E)

Dette ønsket om sømløs integrasjon understreker et dypt behov for enkelhet og effektivitet i veien mot et sunnere liv. Denne tilnærmingen peker mot en fremtid der digital helseintervensjon ikke bare er personlig og motivasjonsdrivende, men også dypt integrert i brukerens teknologiske økosystem.

Sikkerhet i sentrum

I denne digitale revolusjonen, er personvern og datasikkerhet særdeles viktig. Studien avdekker et spektrum av meninger rundt deling av personlig informasjon, og understreker behovet for en balansert tilnærming. Utviklingen av den «perfekte» chatboten må ta hensyn til disse bekymringene, og sikre at brukernes data håndteres med største respekt og forsiktighet.

Din personlige trener - FysBot

Men kan en chatbot hjelpe deg å gå ned i vekt? Ja mener forskere. FysBot skal være en virtuell venn eller personlig trener, som oppmuntrer deg til å trene og ta sunne valg.

Den er en chatbot som sender påminnelser og skriver meldinger til deg - akkurat som en ekte person. FysBot bruker etablerte psykologiske teknikker til å hjelpe deg.

Framtidens helsehjelper

Konklusjonen er klar: Ved å kombinere kravene om motivasjon, tilpasning, integrasjon, og sikkerhet, kan utviklingen av en spesialisert chatbot virkelig spille en kritisk rolle i å fremme fysisk aktivitet blant individer som lever med overvekt og kjemper mot fedme. Gjennom nøye design og samarbeid med målgruppen, kan vi utvikle teknologiske løsninger som ikke bare er effektive og sikre, men også dypt resonnerende og motiverende for brukerne.

Vi har bl.a. samarbeidet med mastergradstudent Sondre Elvebakken Løvås på Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet får å se hva som er teknisk mulig.

– Det har vært spennende å samarbeide i dette prosjektet for å finne ut hva som er teknisk mulig, sier Sondre Elvebakken Løvås. (Foto: Privat)

- Fremskrittene i språkteknologi har gjort det lettere å implementere sofistikerte chatboter som kan bruke eksterne datakilder for å gi mest mulig nytte til brukeren, forteller Løvås.

- Dette er ikke bare en chatbot, det legger grunnlaget for et spennende skritt fremover i krysningen mellom teknologi og helse, hvor hver enkelt av oss kan finne styrken til å nå våre mål, støttet av teknologi som forstår og tilpasser seg våre unike behov, avslutter Larbi.

Referanse:

Larbi, D., Wynn, R., Trondsen, M.V. mfl. What do adults living with obesity want from a chatbot for physical activity? – a qualitative study. BMC Digit Health 2, 15 (2024). https://doi.org/10.1186/s44247-024-00070-3