logo

Hvordan kan data fra EPJ benyttes for avansert beslutningsstøtte?

Nedlastbar presentasjon

  2_1_NSE_Helsedata.pdf