logo

Faktaark 03-2017

CallMeSmart for klinisk kommunikasjon

CallMeSmart (CMS) er et intelligent smarttelefon-basert kommunikasjonssystem for høy datasikkerhet og operativt komplekse arbeidsmiljøer som sykehus og klinikker.

Systemet er utformet for å håndtere utfordringer helsepersonell og sykehusenes IKT-leverandører står overfor i arbeidet med datasikkerhet, samt økende krav til tidspress og forventninger til data tilgang i sanntid etter innføringen av smart teknologi og smarttelefoner.

CMS er en kommunikasjonsløsning bygget i samarbeid med brukerne for å løse de faktiske kliniske behov der vi inkluderer et kontekstuelt regelrammeverk, som forbedrer tilgjengelighet og reduserer antall unødvendige forstyrrelser helsepersonell blir utsatt for. Ved hjelp av CMS blir prosessen med å finne rett person til rett tid automatisert og dermed forbedrer kommunikasjonen i komplekse driftsmiljøer.

CallMeSmart. Foto: Jarl-Stian Olsen, NSE.

CMS består av en Android-basert smarttelefon, en varemerkebeskyttet enhetlig kommunikasjonsplattform, som gir sikker tale over Wi-Fi, og en intelligent kontekst og regelbasert kontroller som kontrollerer kommunikasjonsflyten bak kulissene.

Systemet kan installeres på hvilken som helst Android-basert enhet, noe som betyr at det kan brukes på både smarttelefoner og nettbrett.

Systemet er utformet som et frittstående ende-til-ende kommunikasjonssystem i et sikkert lukket nettverk. Samtidig kan det integreres sømløst og fungere side om side med sykehusets eksisterende infrastruktur, slik som fastlinje telefoner, interkom, personsøkere og alarmstyringssystemer.

Hovedfunksjoner

Android-basert smarttelefon

 • Brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt med en plattform for maskinavhengige applikasjoner som medisinsk kalkulator og leksikon for hånden.
 • All kommunikasjon fra enhetene er kontrollert av CMS server og ingen kommunikasjon med eksterne servere som f.eks. Google er tillatt.
 • Brukerprofiler og all data lagres på CMS-serveren og aktiveres når man logger inn i begynnelsen av skiftet.
 • Brukerne logges ut når de forlater CMS nettverket, prøver å omgå sikkerhetsinnstillingene, eller andre sikkerhetsbrudd, der telefonen tømmes for sensitiv informasjon.

Sikre anrop og meldingsformidling

Sikre anrop og meldingsformidling mellom CallMeSmart enheter muliggjør sikker overføring av sensitive pasientdata.

Styring av tilgjengelighet

 • Telefonbok med synlig tilgjengelighetsstatus for alle ansatte, eller filtrert etter avdeling.
 • Automatisert tilgjengelighetsstatus knyttet til oppgavetildeling og bruker-basert status ved manuell overstyring.

Tilbakemeldingssystem og kommunikasjonslogg

 • Tilbakemeldinger på tilstedestatus blir gitt automatisk av systemet.
 • Alle anrop, meldinger, oppkallinger og håndtering av alarmer blir loggført på CallMeSmart serveren og kan analyseres gjennom administrasjonsportalen.

Intelligent kommunikasjonsstyring

CMS har en innebygd, intelligent, “kontekst-sensitiv” kommunikasjonskontroller i serverdelen, som dirigerer all kommunikasjon i sanntid til den mest passende personen, basert på tilgjengelighet og egnethet.

Ved å bruke kontekstdata om sluttbrukere, for eksempel jobbtittel, roller og ansvar, og avdeling, er systemet i stand til å avgjøre hvem som er den mest egnede personen til å motta en bestemt kommunikasjonshenvendelse, når den tiltenkte brukeren ikke er tilgjengelig.

Systemet kryssrefererer informasjon om kommunikasjonshendelsen, slik som sted, innringer-ID og hastegrad, med status og kontekstinformasjon for den tiltenkte mottakeren, pluss konfigurasjonsinnstillingene til sykehuset eller avdelingen, for å sikre at den rette meldingen/samtalen når frem til rett person til rett tid. CMS løsningen avverger unødvendige alarmer, anrop og meldingsformidling, for å unngå avbrudd i viktig arbeid og i kontakt med pasienter.

 • Viderekobling av anrop til et tilsvarende kompetansenivå dersom kollegaen er opptatt
 • Lydløs meldingsformidling til kollegaer som er opptatt
 • Automatisert opptatt status i en viss periode etter alarmkvittering
 • Manuell opptatt status som er enkel å sette når situasjonen krever det
 • Utløpstiden for opptatt status kan tilpasses individuelt
 • Viktige/akutte anrop kan tvinges gjennom, basert på anroperens vurdering
 • Kontekstdata lastes enkelt opp og regler konfigureres i administrasjonsportalen
 • Tilpasning til hver organisasjonsstruktur, på avdelingsnivå og teamnivå

Administrasjonsportal

Systemet er enkelt å konfigurere til enhver klinisk organisasjon, uansett størrelse, og kan enkelt styres av sykehusledelsen gjennom administrasjonsportalen, som er tilgjengelig via en nettleser på maskiner med tilgang til CMS nettverket.