Dato

12.11.2018

Arrangement

Forskning på Helseplattformen: Workshop 12. nov 2018

Forfatter

Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse