Psykisk helse: Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Liste over prosjekter
Prosjekttittel År Fokusområde Prosjektledelse
Telefonbasert selvhjelpsgruppe 1996 - 2001
Internett som hjelpemiddel for mental helse 1998 - 1999
Teknologistøttede familieintervensjoner 2005 - 2006
Rusforebygging på nett 2005 - 2005 Marianne Trondsen
Internett som forebyggingsarena for ungdom med psykisk syke foreldre - Marianne Trondsen
Cogknow: hjelper mennesker med lett demens å styre sin hverdag 2006 - 2009
Persona - sosial inkludering og selvstendighet for eldre 2007 - 2010 Siri Bjørvig
RemoDem - Støtte for personer med demens i fjerntliggende områder 2012 - 2014 Elin Breivik
Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestringsverktøy 2016 - 2022 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Sosial, digital kontakt 2016 - 2018 Innbyggertjenester
Asbjørn Johansen Fagerlund
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
Mastermind 2014 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig Erlend Bønes
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Undine Knarvik
Vilnius - Implementering av ungdomsvennlige helsetjenester 2016 - 2017 Innbyggertjenester
Siri Bjørvig
SENSE-GARDEN 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning 2020 - 2020 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Asbjørn Johansen Fagerlund
Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni Eli Kristiansen
IKT-støtte til FACT-team i distriktsområder i Norge 2019 - 2023 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Terje Solvoll
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett


Klikk her for å se alle våre prosjekter.