Ungdom og psykisk helse - WHO-film fra Tromsø


Psykiske lidelser blant ungdom er ganske vanlig. Stress, angst og nedstemthet kan ramme hvem som helst. Det er viktig å søke informasjon og støtte. En digital samtale kan fungere godt.

En god samtale kan gjøre utfordringer lettere å håndtere. Foto: Niels Borgholm Nielsen
En god samtale kan gjøre utfordringer lettere å håndtere. Foto: Niels Borgholm Nielsen

Unge synes ofte det er greit å møte en terapeut ved hjelp av digitale verktøy. Med videokonsultasjoner møter hjelpere ungdom der de er. Da åpner de seg kanskje mer.

I begynnelsen av 2020, rett før Covid-19-pandemien startet, fant vi sammen med WHO/Europa ut at det var en god mulighet til å lage en film i Tromsø, om tenåringer, psykiske helseproblemer og bruk av digitale teknologier for å få støtte.

I denne filmen laget av WHO møter du Johanne fra Tromsø. Noe av det hun forteller er:

“Jeg smilte ikke like mye, og hadde dårlig konsentrasjon på skolen. Det var vanskeligere å være sosial… Jeg er glad for at jeg fant en veldig bra behandler som har hjulpet meg dit jeg er i dag.»

Den andre som medvirker i filmen er barne- og ungdomspsykiater Judeson som jobber ved BUP, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han mener virtuell kommunikasjon kan være et viktig supplement i behandlingen.

“Det virker å være mer sosialt akseptert for unge å snakke med en terapeut digitalt. Helsetjenesten sparer penger, vi bøter på mangelen på spesialister, og vi når ut til flere. Og det er ganske lett!»

Vi vil takke UNN, ungdomsrådet ved UNN, og alle involverte for bidragene som gjorde at filmen ble en realitet.

Opphavsrett: WHO Regional Office for Europe