logo

Psykologhjelp over nett gjør at ungdommer får raskere hjelp

Lange avstander eller mangel på tid skal ikke lenger være et hinder for behandling av psykiske lidelser.

BLE BEDRE: Johanne-Kristine Mortensen har alltid synes store overganger er vanskelig. Da hun startet på videregående fikk hun hjelp på BUP.  FOTO: AURORA BERG / NRK
BLE BEDRE: Johanne-Kristine Mortensen har alltid synes store overganger er vanskelig. Da hun startet på videregående fikk hun hjelp på BUP. FOTO: AURORA BERG / NRK

Behandlingen Johanne-Kristine Mortensen fikk på Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har hatt mye å si for hennes mentale helse.

– Den har hatt mye å si, alt å si. Det er noe med det å lære seg strategier for å håndtere stress. Det har jeg fått mye bruk for i ettertid også, forteller Mortensen.

På videregående trengte hun hjelp for å komme seg gjennom utfordringer med store forandringer og overganger i livet.

Ved BUP i Tromsø tilbyr de digital behandling til barn og ungdom. Målet er å gjøre behandlingen tilgjengelig for så mange som mulig. Og gi eierskapsfølelse til metoden for ungdommen.

– Det gjør at motivasjonen går opp, og at vi kan få inn dem som trenger hjelp enda tidligere, sier overlege Judson Joseph ved BUP i Tromsø.

Tilpasset behandling

Mortensens behandler hadde mulighet til å tilpasse seg hennes timeplan. I tillegg bodde hun i nærheten av behandlingsstedet. Det gjorde det enklere for henne å få plass til psykologtimene i en ellers travel hverdag.

– Det er jo ikke sånn for alle. Og for dem som bor ute i distriktene kan det være et dagsprosjekt å komme seg til behandling, sier Mortensen.

Lene Danielsen er tidligere seksjonsleder på BUP i Tromsø. Hun forteller at det digitale tilbudet har gjort behandling mer tilgjengelig for unge som bor langt unna.

– Når reiseveien forsvinner blir det mer attraktivt å få behandling, forklarer hun.

Tilbudet ble startet i 2017. Siden da har det vært en stor økning i antallet som mottar digital behandling.

– Det har gått litt ned sammenlignet med det vi så i starten av pandemien, men det er fortsatt er stor andel som mottar digital behandling, sier Lene Danielsen.

Spesielt bra for guttene

Judson Joseph ved BUP er tydelig på at digital behandling ikke passer alle, men har sett at gutter oftere får gjennombrudd når behandlingen gjøres gjennom en skjerm.

– Helsevesenet ordentlig rigget for menn og gutter fordi vi er ikke vant til å snakke om følelser, forklarer han.

Det å få et digitalt tilbud kan ifølge Joseph være med på å ufarliggjøre ideen av terapi.

Han forklarer videre at øyekontakt er noe som er vanskelig for mange, og at muligheten til å skru av kameraet kan føre til gjennombrudd.

– Det gjør at man kan føle seg beskyttet. De vet at jeg ikke ser dem, men de ser meg. Det gjør at de får mulighet til å se mine reaksjoner og bli tryggere på meg, sier Joseph.

– Like trygt som nettbanken

Asbjørn J. Fagerlund er psykologspesialist og forsker ved nasjonalt senter for E-helseforskning. Han forteller at det i utgangspunktet er trygt å gjennomføre behandling digitalt.

– Jeg liker å tenke at hvis det er trygt å gjøre banktjenester over nett, så er det i hovedsak trygt å gjennomføre andre tjenester over nett, sier han.

Fagerlund forteller at det ikke skal være noen fare for at personlig informasjon kommer på avveie, så lenge det brukes en løsning gjennom allerede eksisterende helsetjenester. Et eksempel er at Helsenorge brukes for å arrangere videosamtalen.

Ifølge både Fagerlund og Joseph, er det ingenting som tyder på at én-til-én behandling blir mindre effektivt hvis den gjennomføres digitalt.

Det er likevel flere faktorer som må tas hensyn til hvis en pasient skal få tilbud om digital behandling.

– Det er viktig at pasienten trives med den type behandling. I tillegg må behandleren ta hensyn til faktorer som om pasienten er alene under behandlingen, og at personen ikke er under press fra pårørende eller kjæreste, sier psykologspesialisten.

Ikke for alle

Johanne-Kristine Mortensen fikk tilbud om å få behandlingen digitalt, men valgte å takke nei.

– For meg var den fysiske delen av behandlingen viktig, og jeg skjønte derfor at det ikke var for meg, sier hun.NRK: Publisert 9. feb.