logo

Greta Thunbergs diagnose gjør henne til både et forbilde og en hakkekylling

Hun har fått merke at det eksisterer mange myter om autisme.

Husker du "HOW DARE YOU"-talen til Greta Thunberg? Høgskolen i Østfold og Nasjonalt senter for e-helseforskning har nå forsket på holdninger og informasjonssøkende atferd i tweets om autisme og Greta Thunberg i løpet av 2019. (Foto: AP Photo / Virginia Mayo)
Husker du "HOW DARE YOU"-talen til Greta Thunberg? Høgskolen i Østfold og Nasjonalt senter for e-helseforskning har nå forsket på holdninger og informasjonssøkende atferd i tweets om autisme og Greta Thunberg i løpet av 2019. (Foto: AP Photo / Virginia Mayo)

Twitter kan sees på som et barometer på samfunnsengasjement og et vindu til definisjonsmakt. Ved å se på data blant annet derfra har tre forskerne fra Høgskolen i Østfold og en fra Nasjonalt senter for e-helseforskning sett på hva som engasjerte og opptok folk rundt autisme, Aspergers syndrom og Greta Thunberg i løpet av 2019.

– Hovedmålet med studien var å undersøke interessen, følelsene, meningene og holdningene til autisme, Aspergers syndrom og Greta Thunberg i løpet av 2019, et år der Thunberg fikk mye oppmerksomhet, sier forsker Ingjerd Skafle ved Høgskolen i Østfold.

– Av det totale utvalget av virale tweets som omtaler autisme, ble Thunberg nevnt i 83 prosent, ifølge forsker Ingjerd Skafle. (Foto: HIOF)

Funnene fra studien er publisert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health.

Stor aktivitet på sosiale medier

I studien har forskerne brukt ulike metoder for å analysere følelser og holdninger i virale Twitter-meldinger.

De har gjennomgått 1074 virale twittermeldinger om autisme, publisert i løpet av 2019. Det var meldinger som fikk mer enn 100 likes. Utvalget fra Twitter ble sammenlignet med søkemønstre på Google.

Av det totale utvalget av virale twittermeldinger som omtaler autisme, ble Thunberg nevnt i 83 prosent.

– Vi brukte Twitter-eksemplet til å undersøke følelser og holdninger, mens Google Trends ble anvendt til å undersøke Googles søkeaktivitet. Vi så massiv aktivitet på sosiale medier, så vel som stor søkeaktivitet om Asperger da media satte søkelys på Greta Thunberg i 2019. For eksempel etter hennes berømte tale på FNs klimatoppmøte i New York, sier Skafle.

Greta Thunberg har fått mange negative kommentarer fordi hun har vært åpen om sin diagnose. Hun har samtidig bevist at hun blir sett på som en stor politisk drivkraft og et forbilde for mange. (Bilde fra Twitter)

Bryte barrierer

Thunberg har fått merke kanskje mer enn noen andre at det eksisterer mange myter om autisme.

Den unge svenske klimaaktivisten har vært åpen om at hun har Aspergers syndrom. Dette har ført til at mange hyller henne, men også at kritikere har kommet med feilaktige påstander knyttet til hennes autismediagnose.

Forskerne mener sosiale medier er med på å bryte barrierer og gi brukerne definisjonsmakt. Deres engasjement kan legge vektig press på både politikere, bedrifter og enkeltpersoner.

– Selv om Greta Thunberg har fått mange negative kommentarer på sosiale medier fordi hun har vært åpen om sin diagnose, har hun samtidig bevist at hun blir sett på som en stor politisk drivkraft og et forbilde for mange, sier seniorforsker Elia Gabarron i avdeling for personlig e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hun sier dette er oppmuntrende for andre med en forstyrrelse på autismespekteret som ønsker å delta i debatter på sosiale medier samtidig som de er åpne om sin helsetilstand.

– Å være åpen om egen helseinformasjon mens du er en aktiv deltaker i kontroversielle debatter på sosiale medier, kan skaffe deg både positiv og negativ oppmerksomhet, sier Elia Gabarron. (Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning)

Økt bevissthet om autisme

Tidligere studier har tydet på at sosial medieoppmerksomhet kan være positivt for å øke bevisstheten rundt autisme, men oppmerksomheten og kontakten med brukere på sosiale medier er komplekse og mangfoldige.

Medieoppmerksomhet og autisme har tidligere blitt undersøkt i mer tradisjonelle medier som aviser, film og TV. Tradisjonelle medier er mer kontrollerte, mens sosiale medier er åpne for alle. Det gjør det lettere å uttale seg.

Denne nye studien viser at sosiale medier, eksemplifisert gjennom Twitter, bidro til både positivt og negativt tankegods om autisme og Asperger.

– Vår studie viser at mange ser på Thunberg som et forbilde fordi hun er en miljøaktivist som har oppnådd mye. Noen imponeres av at hun har blitt en stor drivkraft i klimadebatten til å være så ung og samtidig ha Aspergers syndrom. Andre bruker diagnosen mot henne og kaller henne psykisk syk eller ustabil, og at hun ikke er en pålitelig politisk aktivist nettopp på grunn av sin diagnose, sier Ingjerd Skafle.

Forbilde og hakkekylling

Thunberg har selv vært tydelig på at hennes autismediagnose ikke er en hindring, men snarere en årsak til at hun er der hun er i dag.

« – Jeg har Aspergers syndrom, og det betyr at jeg noen ganger er litt annerledes enn det som er normen. Og under de rette omstendighetene er det å være annerledes en superkraft», har hun tidligere uttalt.

Da forskerne analyserte Google Trend-data for 2019, fant de at termen Asperger var nær knyttet til Thunberg.

På Twitter var hun gjenstand for debatter om hennes person og meninger i klimaendringsdebatten, men også hennes Aspergerdiagnose fikk mye oppmerksomhet og engasjement.

Studien viser at det å være åpen om egen helseinformasjon mens du er en aktiv deltaker i kontroversielle debatter på sosiale medier, kan skaffe deg både positiv og negativ oppmerksomhet. Samtidig kan det bidra til å bryte stigmaer og stereotyper.

Forskerne hevder det er viktig at fremtidig forskning undersøker mekanismene for hvordan sosiale medier påvirker allmennhetens mening om autismespektrumforstyrrelse. Like viktig er det å forstå hvordan det kan påvirke personer med Aspergers syndrom og deres familier ettersom sosiale medier sannsynligvis vil spille en nøkkelrolle i fremtidige informasjonskampanjer om autisme.

Referanse:
Skafle, I.; Gabarron, E.; Dechsling, A.; Nordahl-Hansen, A. Online Attitudes and Information-Seeking Behavior on Autism, Asperger Syndrome, and Greta Thunberg. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4981. https://doi.org/10.3390/ijerph18094981