logo

Psykisk helse

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter


Mental eller psykisk helse handler om våre tanker og følelser, om vårt forhold til oss selv og de som står nær oss. Det handler også om vårt forhold til det samfunnet vi alle er en del av.

Psykisk helse handler rett og slett om hvordan vi har det, om vi trives med oss selv, folk rundt oss og samfunnet.

En av tre voksne i vestlige land rammes av en psykisk lidelse i løpet av et år, og halvparten av befolkningen får psykiske utfordringer i løpet av livet. Alle skal ha lik tilgang på psykiske helsetjenester, men slik er det ikke. Det er mangel på fagfolk
og kapasitet i både spesialist- og primærhelsetjenesten, noe som gir lang ventetid for folk i en vanskelig situasjon.

Videokonsultasjoner i psykisk helsetjeneste har vært testet ut og forsket på i lang tid, og er kommet for å bli. Bruk av video økte over hele landet under Covid-19-pandemien.

Videokonsultasjoner har potensial til å gi pasienter likeverdig tilgang til gode helsetjenester, uavhengig av hvor de bor i landet.


Psykisk helse

«Journalen min er ingen kladdebok for behandlere»

Ny forskning fra bl.a. Nasjonalt senter for e-helseforskning reiser spørsmål om pasientjournalen som arbeidsredskap. «Journalen min skal ikke være en åpen lærebok for studenter og annet helsepersonell», advarer forfatter, hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

09.07.2021

Marianne om teknologibruk i psykisk helse

Hva mener vi når vi sier "fremtidens løsninger"? Det kan være nye teknologier, eller å ta i bruk eksisterende teknologi på en bedre eller ny måte. Uansett: vi må alltid starte med hva vi ønsker å forbedre, før vi velger teknologi som skal løse det. Seniorforsker Marianne Trondsen gir nyttige tips i denne videoen.

09.10.2020

Kjempeløft for forskning på psykisk helse!

Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon skal undersøke effekter og bidra til økt bruk av digitale psykiske helsetjenester. Nasjonalt senter for e-helseforskning er med som forskningspartner.

16.06.2020

Podcast: sjokkdigitalisering i psykisk helsetjeneste

Koronakrisen førte til en lynrask digitalisering i helsetjenesten. De som jobber med psykisk helse måtte plutselig bruke digitale løsninger for å følge opp pasientene. Hva sier forskningen?

09.06.2020

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse anbefaler at helsepersonell benytter seg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.

19.03.2020

SENSE-GARDEN - kobles til gjennom følelsene

Livet er fullt av overraskelser. Men en ting er sikkert: Mange av oss vil leve lengre enn våre forfedre. Og på grunn av at vi lever lengre, vil flere av oss utvikle demens. Men SENSE-GARDEN kan koble personer med demens til virkeligheten med musikk, video, bilder og lukt.

04.07.2019

Gir akutt psykiatrisk hjelp via videokonferanse

Psykiateren i Tromsø kan snakke med både helsepersonalet og pasienten, selv om han er flere mil unna.

04.03.2019

Psykisk helse på dagsorden i Europa

En av seks europeere opplever å få psykiske helseplager. Det tilsvarer 84 millioner mennesker.
- Flere e-helseløsninger finnes, nå må de tas i bruk av helsetjenestene, sier Line Linstad i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

18.12.2018

Nye muligheter med velferdsteknologi

Utvikling og implementering av velferdsteknologi har gått fort de siste årene, og fortsetter i enda høyere tempo. Derfor er det behov for mer kunnskap om feltet!

07.12.2018

Resiliency @ Work: Digitally augmented mentoring for better health among immigrant youth

Anxiety and depression is an increasing problem for all youth in Norway, including immigrant youth. A digital health promotion platform may help.

30.10.2018

Hopeful about e-health in psychiatry

The need for psychiatric services for young people is growing, and video care can help. 50 people attended the eCAP conference in Tromsø, and shared important knowledge.

13.09.2018
    2 3