Psykisk helse på dagsorden i Europa

En av seks europeere opplever å få psykiske helseplager. Det tilsvarer 84 millioner mennesker.
- Flere e-helseløsninger finnes, nå må de tas i bruk av helsetjenestene, sier Line Linstad i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Line Linstad, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg
Line Linstad, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Lene Lundberg

- De siste årene er det gjennomført mange studier, som viser at ulike e-helseverktøy kan brukes for å fremme egenmestring og bedre helse. Kunnskapen er tilgjengelig, og det betyr at de ulike aktørene i helsetjenesten kan ta dette i bruk.

Det sier Line Linstad, WHO-koordinator i Nasjonalt senter for e-helseforskning.

For noen uker siden ble EU Health Summit arrangert i Brussel. Dette er en samling av 28 organisasjoner i Europa, som jobber for å finne fram til anbefalinger som kan fremme bedre helse.

Helseområdet er ikke underlagt overnasjonal styring i EU. Medlemslandene styrer selv egen helsepolitikk og organisering av helseområdet. I flere medlemsland er det også slik at helse- og sosialpolitikken er nøye knyttet sammen, slik at digitaliseringen - bruk av e-helseløsninger - er verktøy for begge deler.

Noen viktige anbefalinger de kom fram til, er:

  • Støtte kunnskapsbaserte tiltak for forebygging
  • Innføre standardiserte målinger for effekter av behandling og livskvalitet
  • Innføre beste praksis i pasientbehandling
  • Gi finansiering til bedre helsetjenester i EU
  • Opprette eget forum i EU for helseinnovasjon
  • Dele nasjonale helsedata til behandling, forskning og utvikling
  • Styrke privat-offentlig samarbeid innen helseforskning