Kjempeløft for forskning på psykisk helse!


Nytt senter for forskningsdrevet innovasjon skal undersøke effekter og bidra til økt bruk av digitale psykiske helsetjenester. Nasjonalt senter for e-helseforskning er med som forskningspartner.

Helse Bergen HF skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon for Mobile Mental Health hvor Nasjonalt senter for e-helseforskning er med som en av forskningspartnerne. Foto: www.colourbox.no
Helse Bergen HF skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon for Mobile Mental Health hvor Nasjonalt senter for e-helseforskning er med som en av forskningspartnerne. Foto: www.colourbox.no

- Vi skal bidra til en smidigere utvikling av digitale psykiske helsetjenester gjennom å kvalitetssikre og undersøke tjenestene i en tidlig utprøvingsfase, forteller professor Anne Granstrøm Ekeland fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hun har jobbet med Health Technology Assessment (HTA) i flere år, og forklarer at tidlig HTA har som mål å produsere nødvendig kunnskap for å kvalitetssikre nye e-helsetjenester før endelige beslutninger om utbredelse.

- Dette gjør vi mens tjenestene er under utvikling, slik at de kan justeres mot å oppnå psykologiske, medisinske og fagpolitiske mål. Denne jobben skal vi bidra inn i gjennom bl.a. følgeforskning og kvalitative undersøkelser der brukerne også bidrar, forklarer Ekeland videre.

Behov for ny kunnskap

Selv om effektene av digitale tjenester er godt dokumentert, er bruken av digitale tjenester fremdeles begrenset. Det er behov for ny kunnskap om helseøkonomiske effekter, strategier for implementering og metodevurdering (HTA).

- Vi er svært glade for at psykisk helse får denne muligheten. Målet vårt er å nå ut til flere med behandling, og vi håper dette vil gi oss mulighet til å fortsette med det vi er i gang med gjennom Intromat-prosjektet, sier senterleder Tine Nordgreen fra Intromat og Universitetet i Bergen. Nordgreen skal lede det nye senteret.

Utvide bruk og evaluere effekter

Senterets hovedmål er å utvide bruken og effekten av digitale intervensjoner innenfor psykisk helse gjennom forskning på effektivitet sammenlignet med standard behandling, helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske effekter, strategier for implementering og tidlig "Health Technology Assessment".

Senteret vil ta utgangspunkt i eksisterende digitale intervensjoner og vil forske på og utvikle metoder og modeller for helse- og samfunnsøkonomiske analyser, tjenestedesign og implementering, og metodevurdering.

Professor Anne Granstrøm Ekeland. Foto: E-helseforskning
Professor Anne Granstrøm Ekeland. Foto: E-helseforskning

Postet 16.06.2020  av Randi Laukli


For mer informasjon om denne saken, kontakt:

Fakta om SFI:

  • SFI står for Senter for forskningsdrevet innovasjon.
  • Sentrene utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping.
  • Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå.
  • Forskningsrådet og partnerne i senteret finansierer femti prosent hver.
  • De nye sentrene blir den fjerde generasjon SFI-er siden 2005 og etableres for en periode på maksimalt åtte år (5+3).
  • Sentrene som får finansering nå, vil kunne starte opp fra høsten.

Fakta om dette SFI-et:

  • Dette senteret får inntil 183 millioner kroner.
  • Forskningspartnere: Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen BI, St. Olavs hospital samt tre internasjonale universiteter (Vrije Universiteit, Amsterdam; University of Southern Denmark; Macquarie University, Sydney).

Siste nyheter