logo

Marianne om teknologibruk i psykisk helse

Hva mener vi når vi sier "fremtidens løsninger"? Det kan være nye teknologier, eller å ta i bruk eksisterende teknologi på en bedre eller ny måte. Uansett: vi må alltid starte med hva vi ønsker å forbedre, før vi velger teknologi som skal løse det. Seniorforsker Marianne Trondsen gir nyttige tips i denne videoen.

Videobaserte og tekstbaserte teknologier er nyttige til kommunikasjon og samarbeid.
Videobaserte og tekstbaserte teknologier er nyttige til kommunikasjon og samarbeid.

Pasienter er forskjellige med ulik livssituasjon, behov og forutsetninger for bruk av teknologi. For noen er det fysiske møtet livsviktig, for andre er oppfølging ved hjelp av teknologi godt nok. Noen lever isolert – andre har et stort, trygt nettverk rundt seg.

Det er nødvendig at bygninger, teknologi og fagpersoner bidrar til fleksibel oppfølging og hjelp. I utforming av morgendagens tjenester er kreativitet og nytenkning viktig. Og vi må bygge på erfaringer og forskning vi allerede har.

Denne videoen er Marianne Trondsens presentasjon på et seminar hos Universitetssykehuset Nord-Norge 2. oktober.

I det kreative verkstedet diskuterte de hvilke muligheter det gir, at UNN Tromsø (Åsgård) skal få nye arealer til psykisk helse og rusbehandling.