logo

Kunnskapsoppsummering om styring og ledelse i e-helse

Sammendrag av rapporten

Kunnskapsoppsummeringen beskriver styringsmodeller i e-helse og internasjonale erfaringer publisert i fagfellevurderte tidsskrift.

Totalt har vi på bakgrunn av tittel og abstrakt inkludert 43 av 220 artikler fra søk i PubMed. Søket er gjort på artikler publisert fra 2010 til 2018. 11 av de 43 omtalte modeller og erfaringer.

Vi har organisert modellene og erfaringene under fire ulike helsesystem og fem ulike styringsmodeller.

Abstraktene som er analysert gir ikke utfyllende svar på kunnskapsbehov knyttet til modeller, strategier og erfaringer med samstyring, gjennomførings- og innovasjonskraft. I neste fase av prosjektet vil vi studere fulltekst av de 11 artiklene og publisere en vitenskapelig artikkel.