logo

Konsultasjoner

Siden er under oppdatering! Tilknyttede prosjekter og andre artikler knyttet til dette temaet er ikke en fullstendig liste. For en fullstendig liste over pågående prosjekter, se https://ehealthresearch.no/prosjekter

Det blir enklere for pasientene å komme i kontakt med helsepersonell når de kan bruke video, chattetjenester og epost. Både fastleger, psykologer, kommunehelsetjenesten og sykehus tilbyr digitale kommunikasjonstjenester.

Vi forsker på de digitale helsetjenestene og skaffer til veie kunnskap om betingelser som må være tilstede før utvikling av tjenestene og konteksten de utvikles i. Mens tjenestene prøves ut, skal vi se på hva som hemmer eller fremmer bruken. Vi studerer også hvilke effekter og konsekvenser tjenestene gir når de blir tatt i bruk.

Konsultasjoner

Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling

Helsearbeiderne opplevde at bruk av video fungerte både i samtaler med pasienter og samarbeidspartnere. Men noen skjær i sjøen var det.

02.09.2020

Effekt av korona: Fastlegen går digitalt

PODCAST: På grunn av koronakrisen har forskere sett en fantastisk økning i digitale konsultasjoner hos fastlegene. I denne podcasten møter du e-helseforsker Eli Kristiansen som forteller om de siste månedenes utvikling.

08.07.2020

Digital kommunikasjon i helsetjenesten – noen studier

Det finnes mye kunnskap om bruk av kommunikasjonsteknologi i oppfølging og behandling av pasienter. Nasjonalt senter for e-helseforskning har forsket på bruk av video og annen digital kommunikasjon i helsetjenesten i over tjue år.

31.03.2020

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse anbefaler at helsepersonell benytter seg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.

19.03.2020

E-konsultasjon og triage hos fastlege

En ny rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege er nå klar. Den er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse og inneholder også bidrag fra våre medarbeidere.

09.12.2019

Nettkontakt med legekontoret korter ned pasientkøen

Færre pasienter må vente i telefonkø og på legekontoret når flere bestiller time og fornyer resepter på nett.

08.06.2019

Ikke alltid video fungerer

Pasientenes behov avgjør om videobruk i sykehusbehandling blir en suksess eller ikke. Noen ganger er det enklere å ta en telefon enn å snakke med legen over skjerm, viser ny forskning.

05.04.2019

Gir akutt psykiatrisk hjelp via videokonferanse

Psykiateren i Tromsø kan snakke med både helsepersonalet og pasienten, selv om han er flere mil unna.

04.03.2019
    2