logo

Konsultasjoner: Faktaark

Nummerert liste av faktaark
Faktaark nr Tittel Kontaktperson(er)
2021 07 Helsepersonell ønsker å fortsette med digital pasientbehandling Gro-Hilde Severinsen Line Silsand
2021 05 Videokonsultasjon i psykisk helsevern Monika Knudsen Gullslett
2021 01 Pasienter opplever bedre behandling med digital legetime Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2019 03 Videokonferanse i sykehus: fire trender
2019 01 VIDEOCARE: Akuttpsykiatrisk hjelp via videokonferanse Marianne Trondsen
2018 07 Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 06 E-konsultasjon—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 05 Forny resept—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 04 Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer, resultater av intervju Asbjørn Johansen Fagerlund Paolo Zanaboni
2018 03 Bruk av e-konsultasjon mellom pasient og fastlege Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2018 02 Digital dialog—pasientenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund
2018 01 Digital dialog—fastlegekontorenes erfaringer, resultater av spørreundersøkelse Paolo Zanaboni Alexandra Makhlysheva
2016 02 Digitale tjenester for min psykiske helse
2016 01 Muligheter og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i primærhelsetjenesten Paolo Zanaboni Asbjørn Johansen Fagerlund


Klikk her for å se alle våre faktaark.