logo

Konsultasjoner: Videoer

Trygge lokaler

Prinsipper for videokonsultasjoner

11.05.2023

Samtale og kommunikasjon

Prinsipper for videokonsultasjoner

11.05.2023

Når flere er involvert i møtet

Prinsipper for videokonsultasjoner

11.05.2023

Informasjon og medvirkning

Prinsipper for videokonsultasjoner

11.05.2023

Teknologien

Prinsipper for videokonsultasjoner

11.05.2023

Teknologi i psykisk helse og rusfeltet

Seniorforsker Marianne Trondsen har studert nytten av ny teknologi i helsesektoren i mange år. Hun har spesielt sett på pasient- og pårørendeperspektivet i psykisk helse. 2. oktober hadde Universitetssykehuset Nord-Norge et kreativt verksted. Der diskuterte de behov og muligheter ved at det skal bygges nye arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø. Marianne bidro med sin e-helsekunnskap virtuelt, gjennom denne videoen som vi lagde med henne.

08.10.2020
Side 1 


Klikk her for å se alle våre videoer