logo

Teknologien

Prinsipper for videokonsultasjoner

Bruk av videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP):

  • Gi informasjon om teknologi og digitale møterom som benyttes.
  • Sørg for at den unge og eventuelt pårørende, får nødvendig opplæring.
  • Dere møtes på et trygt og brukervennlig digitalt møterom.
  • Ikke alle har nødvendig teknisk utstyr og tilgang til internett (helst wi-fi), undersøke dette før oppstart.
  • Tenk gjennom alternative løsninger i tilfelle tekniske problemer, eksempelvis at samtalen fortsetter på telefon.

Flere prinsipper og eksempler: https://ehealthresearch.no/konsultasjoner/barn-og-unge

Innholdet i denne videoen ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord og Norway Grants.