Teknologi i psykisk helse og rusfeltet

Seniorforsker Marianne Trondsen har studert nytten av ny teknologi i helsesektoren i mange år. Hun har spesielt sett på pasient- og pårørendeperspektivet i psykisk helse. 2. oktober hadde Universitetssykehuset Nord-Norge et kreativt verksted. Der diskuterte de behov og muligheter ved at det skal bygges nye arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø. Marianne bidro med sin e-helsekunnskap virtuelt, gjennom denne videoen som vi lagde med henne.