logo

Informasjon og medvirkning

Prinsipper for videokonsultasjoner

Bruk av videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP):

  • Gi god informasjon om hvordan videokonsultasjoner utføres.
  • Ha gjerne et fysisk møte ved oppstart, eller så snart som mulig.
  • Snakk sammen om hva som kan være vanskelig eller annerledes på video.
  • Sjekk om den unge ønsker å møtes både fysisk og på video (kombinasjon av videokonsultasjoner og fysiske møter).
  • Legg opp et behandlingsløp som passer best mulig inn i skole- eller jobbhverdag. Noen har terapitimer på skolen for å få mindre fravær.
  • Som behandler, vær lydhør ved å legge til rette for å ha videokonsultasjon på best mulig tidspunkt, f.eks. siste time slik at man kan forlate skolen etter terapitimen.
  • Erfaring tilsier at videokonsultasjoner ofte blir kortere enn fysiske møter. Ha et bevisst forhold til varighet og innhold.

Flere prinsipper og eksempler: https://ehealthresearch.no/konsultasjoner/barn-og-unge

Innholdet i denne videoen ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord og Norway Grants.