Konsultasjoner: Rapporter

Liste over rapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 06 Triage i fastlegeordningen Eli Kristiansen, Torbjørn Torsvik, Karianne Lind
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow
2017 13 Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – MasterMind Norge Erlend Bønes, Jane K. Kjøterøe (main author), Vemund Nordnes Myrbakk, Charlotte B. Goll, Geir Øyvind Stensland, Inger Marie Holm


Klikk her for å se alle våre rapporter.