logo

Konsultasjoner: Prosjekter

Klikk her for å se tidligere prosjekter i vårt arkiv.

Liste over prosjekter
Prosjekttittel År Fokusområde Prosjektledelse
Metoder for å måle effekter av digitale innbyggertjenester 2016 - 2017 Tjenester for helsepersonell
Paolo Zanaboni
eCAP (e-helse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
VIDEOCARE: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2017 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Nytteeffektene av digitale helsetjenester 2017 - 2018 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
E-konsultasjon – kunnskapsoppsummering 2018 - 2018 Innbyggertjenester
Elin Breivik
E-konsultasjon med fastlegen 2020 - 2022 Innbyggertjenester
Eli Kristiansen Paolo Zanaboni
Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern for barn og unge - Ny kunnskap når VK overtar for fysiske møter (under Covid-19) 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt 2020 - 2021 Tjenester for helsepersonell
Monika Knudsen Gullslett
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen


Klikk her for å se alle våre prosjekter.