logo

Behandling på skjerm i koronatid – erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk helsebehandling via en videosamtale? Professor Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra en nylig publisert forskningsstudie.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Målet med studien har vært å innhente kunnskap om hvordan terapeuter opplever bruk av videokonsultasjoner i sin behandling. Terapeuter innen psykiske helsevern ble intervjuet om sine erfaringer med nedstenging og restriksjoner i den tidlige fasen av Covid-19 pandemien i Norge i 2020.

Nyttige erfaringer

- Videokonsultasjoner har vært med på å etablere og vedlikeholde relasjonen mellom behandler og bruker. Det har skapt en kontinuitet og større fleksibilitet i behandlingsforløpet rundt pasient, behandler og pårørende. Men vi har også erfart mange utfordringer med videokonsultasjon. Det er f.eks. utfordrende for terapeutene å vite hvem som er i rommet, spesielt overfor sårbare personer i forhold til overgrep og rusproblematikk, sier Monika Knudsen Gullslett, professor ved Nasjonalt senter for-e-helseforskning.

Utfordringer

Noen ting egner seg for skjerm, mens andre ikke gjør det! For lette til moderate lidelser kan videokonsultasjon være en fin løsning. Men for pasienter med omfattende traumer og stor sårbarhet, er det å møtes fysisk ofte et veldig viktig element i behandlingsforløpet.

- For meg personlig har behandling på skjerm forårsaket mange utfordringer. Konsultasjonene føltes ofte litt mer som overlevelsesmodus enn terapi. Jeg har ved flere anledninger avsluttet timene når det har blitt for mye for meg og triggerpunkter har blitt aktivert, sier Thea Maria Rytterager, nestleder i sentralstyret til Mental Helse Ungdom.

Trenger mer forskning

Forskningsresultatene indikerer at det er generelle fordeler med å bruke videosamtaler når omstendighetene ikke tillater ansikt-til-ansikt konsultasjoner. Det er samtidig flere negative aspekter ved bruk av samtaleterapi på video som trekker ned terapeutenes helhetsinntrykk ved bruk av videokonsultasjon. Forskerne er enige om at ytterligere kvalitativ forskning er nødvendig, og fremtidige studier bør sette søkelys på tjenestebrukernes erfaringer, samarbeid mellom forskjellige interessenter, og hvordan man skalerer bruken av videokonsultasjon samtidig som man sikrer at tjenesten som tilbys er hensiktsmessig, trygg og tilgjengelige.

Studien og forskningsresultatene er publisert her:
Gullslett, M. K., Kristiansen, E., & Nilsen, E. R. (2021). Therapists’ Experience of Video Consultation in Specialized Mental Health Services During the COVID-19 Pandemic: Qualitative Interview Study. JMIR Human Factors, 8(3), e23150. doi: 10.2196/23150