Søker seniorer til forskning om e-konsultasjon

Eldre oppsøker fastlegen mest, men få benytter muligheten til å møte legen på videokonsultasjon eller skrive med legen på melding. Nå søker vi eldre deltakere til et forskningsprosjekt om digitale møter med fastlegen.

Fra venstre: Stipendiat Eli Kristiansen og masterstudent Pia Boholm søker deltakere til et spennende prosjekt. Foto: Lene Lundberg
Fra venstre: Stipendiat Eli Kristiansen og masterstudent Pia Boholm søker deltakere til et spennende prosjekt. Foto: Lene Lundberg

Stipendiat Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning søker deltakere over 65 år til et forskningsprosjekt om digitale møter med fastlegen.

Eldre kan ha mye å tjene på å møte legen digitalt, både ved å slippe reiseveien til legekontoret og ikke utsette seg for smitte på venterommet. Likevel vet vi at mange eldre nøler med å ta i bruk ny teknologi. Det er et flertall eldre blant de om lag 600 000 menneskene i Norge som ikke eier smarttelefon, nettbrett eller har tilgang til internett.

- Vi er interesserte i å snakke med de som har og ikke har erfaring med digitale møter med fastlegen. Det er ikke slik at alle skal møte legen digitalt, men vi ønsker å forstå hva som er utfordrende, og hva som kan gjøre opplevelsen lettere. Kunnskapen vil hjelpe oss med å legge til rette for at flere kan mestre digitale møter, i de tilfellene der det er hensiktsmessig og forsvarlig, sier stipendiat Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Meld deg på

Sammen med masterstudent Pia Boholm skal Kristiansen gjennomføre telefonintervjuer med seniorer over 65 år. De ønsker at både eldre som har og ikke har erfaringer med digitale møter med fastlegen tar kontakt. Intervjuet er planlagt å ta omtrent en time.

Du kan melde deg som intervjuobjekt ved å ringe telefonnummer 94 79 10 98 eller sende e-post til email hidden; JavaScript is required

Telefonen er betjent hverdager fra klokken 9-15 fram til 1. desember.