Rouven Besters

Bio

Rouven Besters fullførte sine studier i økonomi (B.Sc. og M.Sc) ved Albert-Ludwigs-Universitet i Freiburg og var ansatt hos en internasjonal detaljhandelsgruppe i syv år før han byttet til å konsultere offentlige kunder og institusjoner i 2019.

Hans erfaring med å håndtere prosjekter over hele Europa gjør ham til ekspert på prosjektledelse, prosjektkoordinering og prosjektgjennomføring. Han videreformidlet allerede den tilegnede kunnskapen til studentene som gjesteforeleser ved Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences.

Rouven ble ansatt ved senteret 1. august 2022. Her har han ansvaret for koordinering og gjennomføring av EU-prosjekter ved senteret.

Rouven Besters

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 913 23 404

Stilling: Rådgiver

Avdeling: Administrasjon