logo

Kunstig intelligens i helsetjenesten anbefales!

Hva må være på plass for at vi skal kunne implementere og drifte kunstig intelligens? Hva skal prioriteres? Hvem skal være ansvarlig? Hvilke mulige gevinster og dilemmaer ser vi for oss?

8. november 2022: prosjektleder og seniorforsker Maryam Tayefi lanserte rapporten i en debatt på EHIN, sammen med senterleder Stein Olav Skrøvseth og andre (foto: Randi Laukli).
8. november 2022: prosjektleder og seniorforsker Maryam Tayefi lanserte rapporten i en debatt på EHIN, sammen med senterleder Stein Olav Skrøvseth og andre (foto: Randi Laukli).

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjennomført en omfattende studie om implementering av kunstig intelligens i helsetjenesten.

- Vi beskriver de tiltakene som kreves for en bærekraftig innføring av kunstig intelligens, sier prosjektleder og seniorforsker Maryam Tayefi. Hun har jobbet med rapporten siden 2021. Hun er tydelig på at kunstig intelligens kan forbedre effektiviteten i helsetjenesten og kvaliteten på medisinsk behandling.

Rapporten gir en omfattende beskrivelse av implementeringsprosessen: fra planleggingsfasen frem til kunstig intelligens implementeres i en klinisk prosess. Den inneholder forslag og anbefalinger til myndighetene.

Kunnskapen er basert på kvalitative intervju, oppsummering av eksisterende forskning, strategier og rapporter.

Rapporten kan lastes ned her.

Teamet som har jobbet frem anbefalingene består av: