Kunstig intelligens og maskinlæring i helsesektoren: Presentasjoner

Dato Tittel Arrangement Forfatter(e)
2019.06.19 Bruk av kunstig intelligens for å søke presist etter informasjon i pasientjournalen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit, Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder
2019.06.19 Etikk og kunstig intelligens innen helse og omsorg Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Jim Tørresen, Universitetet i Oslo
2019.06.19 Kunstig intelligens i helsesektoren Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
2019.06.19 Industri uten råvarer. Hvordan tilgjengeliggjøre data for utvikling av kunstig intelligens? Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Vibeke Binz Vallevik, BigMed/DNV GL
2019.06.19 Helseanalyseplattformen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Bjørn Holstad, Direktoratet for e-helse
2019.06.19 Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Robert Jenssen, UiT Norges Arktiske Universitet
2019.06.19 Stordata og kunstig intelligens forandrer medisinen Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Erik Fosse, Oslo Universitetssykehus
2019.06.18 Clinical text mining – Secondary use of electronic patient records to improve healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Hercules Dalianis, Stockholm University
2019.06.18 Artificial Intelligence for Disease Forecasting and Biomarker Discovery from EHR data Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Narges Razavian, NYU
2019.06.18 Personalizing healthcare: a pathway for using data and data science to make clinically and physiologically impactful personalized predictions Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø David J. Albers, University of Colorado, Columbia University
2019.06.18 Computational Health for Next Generation Healthcare Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Jianying Hu, IBM Research
2019.06.18 The Impact of Genomics in Medicine and Clinical Research Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø George Vasmatzis, Mayo Clinic
2019.06.18 Artificial Intelligence in Healthcare - Introduction speech Kunstig intelligens i helsetjenesten, konferanse i Bodø Stein Olav Skrøvseth


Klikk her for å se alle våre presentasjoner.