Teknova AS

Teknova AS er et teknisk-industrielt uavhengig forskningsinstitutt, som bidrar til økt anseelse og innflytelse for Agder-regionen både nasjonalt og internasjonale.

Kompetanseområder

Teknovas hovedsatsingsområder er

  • modellering og simulering
  • Smart instrumentering (Smart Sensing)
  • miljøteknologi

Teknova har ansatte med kompetanse innen en rekke ulike fagomåder, og Figur 1 viser hvordan dette bidrar til deres tre hovedsatsingsområder.

Figur 1: Samspill mellom Teknovas ulike kompetanseområder

Teknovas aktivitet innen e-helse er knyttet til satsingsområdene for Smart Instrumentering, særlig innen Smart Sensing og Ambient Intelligence. Smart Sensing er sensorer som gjør signalbehandling og kommunikasjon lokalt. Ambient Intelligence er kunstig intelligens som reagerer på menneskelig nærvær.

I 2016 arbeidet Teknova med to konkrete prosjekter:

  • Samarbeid med Cardalarm AS innen automatisk måling av blødninger etter hjertescreening. Ved hjertescreening føres et tynt kateter fra pasientens arm eller ben via en arterie inn til hjertet, der en kan lete etter tette blodårer, eller fjerne blokkeringer. Etter en slik undersøkelse eller behandling er det en viss risiko for at det oppstår indre blødninger, noe som kan være vanskelig å oppdage. Prosjektet ser på muligheter for å overvåke dette ved bruk av en smart sensor som kan plasseres rundt pasientens håndledd.
  • Ikke-invasiv påvisning av kreft i tidlig stadium ved at en nanosensor registrerer biomarkør i pasientens pust. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Teknova, Broentech Solutions AS og Kitron AS. Ideen her er å utvikle en smart sensor som kan brukes i kreftscreening. Teknovas bidrag er innen datainnsamling, kalibrering og dataanalyse.

Visjoner, strategier og mål

Teknovas ambisjon er å være en sterk innovasjonsmotor i og for regionen. Arbeidet deres er teknologibasert og de har fokus på anvendt forskning og utvikling.

Mer info

www.teknova.no