Universitetet i Agder


Samarbeidsprosjekter med Universitetet i Agder
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
3P - Pasienter og profesjonelle i partnerskap 2015 - 2021 Pasientforløp
Gro Berntsen Undine Knarvik Lene Steen Lindseth
Nordisk forskningsnettverk: Helse- og velferdsteknologi 2019 - 2024 Citizen services
Eirin Rødseth