Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS)

Solli DPS er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser.

Kompetanseområder

Solli DPS har gjennom de siste fem årene satset på e-helse på to områder; kvalitetssikring av behandling og behandlingseffekt, og som del av behandlingstilbudet.

Kvalitetssikring av behandlingsforløp og behandlingeffekt

I 2012 ble Solli DPS tildelt Såkornmidler for å oversette og implementere CORE Net (coreims.co.uk) til kvalitetssikring av behandlingsforløp og effekten av behandling som gis. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø og Psykiatrisk forskningsavdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (https://corenet.coreims.co.uk/uib/home.aspx).

Behandling

Solli DPS var det første helseforetaket utenfor Helse Bergen som implementerte og tok i bruk eMestring. Det ble gjennomfør en egen ROS-analyse for denne implementeringen, og Solli DPS etablerte en egen server for bruk av denne programvaren innen sitt foretak. Solli DPS har samarbeidet med eMeistring om FoU-arbeid, og første vitenskapelige publikasjon på resultatene fra eMeistring ble publisert på behandling utført ved Solli (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16506073.2015.1022596).

Visjon, strategier og mål

Solli DPS sin målsetning med å benytte e-helse innenfor sitt foretak er å:

  • Sikre god kvalitet på innholdet i den behandling vi tilbyr pasientene våre .
  • Sikre god effekt og nytteverdi av behandlingen vi gir.
  • Tilby standardiserte og kvalitetssikrede behandlingsforløp gjennom veiledet internettbehandling.
  • Tilby behandling i flere modaliteter til pasienter som ønsker og har behov for dette.

Oversikt over eksisterende datamateriale og kartlegginger på e-helse