logo

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL)

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) organiserer kvalitetsarbeid på norske legekontor.

Kompetanseområder

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) organiserer kvalitetsarbeid på norske legekontor ved å tilby følgende:

  • E-læringskurs med oppdatert kunnskap innenfor sentrale emner.
  • IT-verktøy som legekontorene kan benytte for å lage rapport over egen praksis basert på data i EPJ.
  • Organisering av kollegagrupper med veileder hvor man reflektere over egen praksis basert på det man lærte på e-læringskursene og rapporter.

SKILs utgangspunkt er at data kan gi et grunnlag for diskusjon, men at det er refleksjon over praksis som gir en faktisk forbedring. På gruppemøtene diskuteres årsaken til variasjon mellom deltakerne, som kan skyldes:

  • variasjon i praksispopulasjon (naturlig variasjon).
  • variasjon i kvalitet (forbedringspotensiale).
  • teknisk feil i uttrekket.

Foreløpig viser det seg at de aller fleste legene som deltar i SKILs aktiviteter gjennomfører endringer i praksis som forbedrer kvaliteten. I tillegg sees en redusert variasjon. Det tyder på at deltakerne med størst forbedringspotensiale forbedrer seg mest, de med minst potensiale forbedrer seg litt.

Mer info

www.skilnet.no