Universitetssykehuset Nord-Norge

Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir Universitetssykehuset Nord-Norge den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. UNN's 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord.


Samarbeidsprosjekter med Universitetssykehuset Nord-Norge
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
FullFlow – Flyt av helsedata mellom pasienter og helsevesenet 2016 - 2020 Innbyggertjenester
Eirik Årsand
ClinCode Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten 2021 - 2024 Helsedata
Hercules Dalianis