Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF leverer fellestjenester til sykehus.

Sykehuspartner HF leverer fellestjenester til sykehus. Foretaket betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, innkjøp og logistikk.

Kompetanseområder og temasatsinger

IKT

Sykehuspartners viktigste oppgave er sikker og stabil drift av alle IKT-tjenester i helseregionen. Dette inkluderer drift og forvaltning av IKT-utstyr, kliniske og administrative applikasjoner og IKT-infrastruktur.

HR, økonomi og regnskap

Foretaket forvalter lønn, økonomi- og innkjøpssystemer for alle ansatte i Helse Sør-Øst. Målet er å levere et helhetlig tilbud av tjenester og løsninger som bidrar til å effektivisere sykehusene.

Prosjekter

Sykehuspartner stiller nødvendig kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og - implementering av regionens prioriterte prosjekter. Foretaket har ansvaret for å sikre gode og effektive prosesser i prosjektene fra bestilling til forvaltning og drift.

Innkjøp og logistikk

Sykehuspartner er ansvarlig for det strategiske innkjøpet i Helse Sør-Øst. Foretaket forvalter mer enn 1500 regionale innkjøpsavtaler, samt Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for forbruksmateriell.

Visjon, strategier og mål

Sykehuspartners visjon er å være en partner for helsetjenester i utvikling.

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, utvikler og leverer foretaket fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan fokusere på pasientbehandling.

Mål fram til 2020:

  • Best på helseteknologi
  • Verdi for kunde
  • Leveransekraft

Sykehuspartner skal bidra til gode forskningsresultater ved helseforetakene, og støtter innovasjon.

Mer info

http://www.sykehuspartner.no/